combine_images_980.jpgСТРУЧНИ САСТАНЦИ КАО ВИД КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


 

Мотивација запослених и модификовање понашања у здравственим организацијама

Штампа

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1079/2016-01, датум 11.4.2016. гoдинe.

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.5.2016. године (други термин 28.10.2016.), Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач – 2 бода;  Регистровани слушалац 1 бод

РУКOВOДИЛAЦ: Др мед. сци. Снежана Миљковић

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42