combine_images_980.jpg

Мотивација запослених и модификовање понашања у здравственим организацијама

Штампа

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1079/2016-01, датум 11.4.2016. гoдинe.

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.5.2016. године (други термин 28.10.2016.), Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач – 2 бода;  Регистровани слушалац 1 бод

РУКOВOДИЛAЦ: Др мед. сци. Снежана Миљковић

ПРEДAВAЧ: Др мед сци Снежана Миљковић, предавач Медицинског факултета у Нишу, ужа научна област Интерна медицина, шеф предмета Здравствена нега и дијететика и Начелник Службе организације, плана, евалуације и медицинске информатике у кабинету директора Клиничког центра у Нишу.

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Како мотивисати људе?

Ово питање представља кључни проблем, а одговор на њега - највећи принцип здравственог менаџмента.

Све здравствене организације баве се тиме шта би требало урадити како би се остварили циљеви помоћу људи. У том смислу, блиска пажња се усмерава на то како се појединци најбоље могу мотивисати помоћу таквих средстава као што су иницијатива, награде, вођство, посао који обављају и организациони контекст унутар кога реализују тај посао. Циљ је развити мотивационе процесе и радно окружење које ће помоћи да појединци покажу резултате у складу са очекивањима.

Теорија мотивације изучава процес мотивације. Она објашњава зашто се људи на послу понашају на начин на који се понашају и правац који предузимају. Мотивација такође описује шта здравствене организације могу да ураде како би охрабриле људе да уложе напор и способности на начин који ће обезбедити остварење циљева саме организације, као и задовољење њихових потреба.

Процес мотивације је комплекснији него што већина људи верује и представља покретање људске активности која се усмерава према постизању јасно дефинисаних циљева.

Здравствени систем, као све компликованији и комплекснији систем, захтева другачији приступ у свом раду, посебно у управљачкој структури где се очекују савремени стилови управљања, наравно усмерени ка људским ресурсима, јер здравствена делатност је по својој природи капитално веома интензивна. Поред тога, трошкови пословања у оквиру ове делатности имају закониту тенденцију прогресивног раста. И најзад, сатисфакција корисника услуга ове делатности високо корелира са квалитетом њених услуга, те се јавља јака потреба за добрим вођењем, али и за неопходним мотивационим варијабилама како би запослени у здравственим организацијама пружили што већу ефикасност и ефективност у процесу пружања услуга усмерених ка корисницима здравствених услуга.

С тога, ова континуирана едукација има „за задатак“ модернизацију управљања кадровима у здравственим организацијама, која такође представља веома сложен посао, јер није реч само о постепеном побољшању „неких ствари“ у управљању, већ о бржем а пажљивом увођењу нове парадигме успешног мотивисанња запослених зарад виших циљева пословања, али и већег задовољства наших пацијената.

КOТИЗAЦИJA: 500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 167/КME.

ПРИJAВЉИВAЊEПриjaву за КМЕ word1 m (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42