combine_images_980.jpg

Условљеност

Штампа

Условљеност предмета по одлуци Наставно-научног већа од 12.01.2015. године :

 

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Увод у фармацију

2.

Математика

3.

Физика

4.

Биологија са хуманом генетиком

5.

Општа хемија

6.

Анатомија

7.

Органска хемија 1

8.

Енглески језик

9.

Хистологија и ембриологија

10.

Ботаника

11.

Неорганска хемија

12.

Физичка хемија

13.

Аналитичка хемија 1

14.

Аналитичка хемија 2

Општа хемија
Аналитичка хемија 1

15.

Органска хемија 2

Органска хемија 1

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

Физичка хемија
Аналитичка хемија 1

17.

Општа биохемија

Биологија са хуманом генетиком
Органска хемија 1

18.

Физиологија

Физика
Анатомија
Хистологија
и ембриологија

19.

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

Неорганска хемија
Физичка хемија
Органска хемија 1

20.

Микробиологија и основи имунологије

Биологија са хуманом генетиком

21.

Фармацеутска имунологија

Хистологија и ембриологија

22.

Броматологија

Органска хемија 1
Аналитичка хемија 1

23.

Фармакогнозија 1

Ботаника
Органска хемија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Органска хемија 2

25.

Фамакогнозија 2

Фармакогнозија 1

26.

Патофизиологија

Општа биохемија
Физиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

Општа биохемија
Физиологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

Фармацеутска хемија органских једињења 1

30.

Фармацеутска технологија 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Фармакогнозија 1

31.

Статистика у фармацији

Математика

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

Аналитичка хемија 2
Инструменталне методе хемијске анализе
Фармацеутска хемија органских једињења 1
Фармацеутска хемија органских једињења 2

34.

Медицинска биохемија

Општа биохемија

35.

Фитотерапија

Фамакогнозија 2
Патофизиологија

36.

Фармацеутска технологија 2

Фармацеутска технологија 1

37.

Фармакотерапија

Патофизиологија
Фармакологија

38

Дијететика

Патофизиологија
Физиологија
Броматологија

39.

Фармакокинетика

Фармакологија

40.

Козметологија

Фармацеутска технологија 1

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

Фармакологија
Аналитика лекова

43.

Биофармација

Фармацеутска технологија 2

44.

Основи индустријске фармације

Фармацеутска технологија 2
Козметологија

45.

Клиничка фармација

Фармакокинетика
Фармакотерапија

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

Козметологија

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

Медицинска биохемија
Фармацеутска технологија
2

50.

Фармацеутска пракса

Фармацеутска технологија 2
Дијететика
Фитотерапија

51.

Стручна студентска пракса

Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма

52.

Диплoмски рaд

Положени сви испити са програма интегисаних академских студија фармације

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42