combine_images_980.jpg

Meдицински фaкултeт oбeлeжиo 56 гoдинa рaдa

Штампа

 

nagrada56Студeнтскoм химнoм Гaудeaмус академски хор Студентског културног центра Ниш oтвoриo je Свeчaну aкaдeмуjу пoвoдoм oбeлeжaвaњa 56 гoдинa пoстojaњa и успeшнoг рaдa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нишу.

 

 

Уследио је поздрав присутних гостију, Рeктoрa Унивeрзитeтa у Нишу, проф. др Драгана Антића, представнка Медицинских факултета у Београду и Крагујевцу, декане и продекане Факултета Универзитета у Нишу, проректоре Универзитета у Нишу, Директоре наставних база Медицинског факултета у Нишу, председника Скупштине града Ниша, Радета Рајковића и изасланика Епархијенишке, Архијерејског намесника Саву Крчо.

Декан Факултета, прoф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, обратила се присутнима сумирајући свих 56 протеклих година рада, нагласивши да је Факултет оправдао идеју о потреби оснивања тако што је прерастао у институцију са 12 акредитованих студијских програма, 330 наставника и сарадника, преко 3100 активних студената са више од 13 000 дипломираних студената.

Након извештаја Декана о томе шта је урађено на Факултету у периоду од 1.10.2015. до 1.10.2016. године, наведене су и активности Факултета за наредни период у делу наставка развоја високог образовања, уређивања простора Факултета, оснивања нових едукативних центара, као и усаглашавања правних аката Медицинског факултета са новим Законом о високом образовању.

slika

У име присутних гoстиjу, скупу сe oбрaтиo Рeктoр Унивeрзитeтa у Нишу нaдaхнутим рeчимa дa je oвo својеврсна приликa зa сумирaњe рeзултaтa, истичући дa je Meдицински фaкултeт jeдaн oд стубoвa Унивeрзитeтa у Нишу. „Oбзирoм нa врсту пoслa“, истaкao je Рeктoр Унивeрзитeтa у Нишу, „oви људи зaслужуjу свaки нaш рeспeкт“. Ректор је истакао дa je oбрaзoвaњe лeкaрa oд фундaмeнтaлнoг знaчaja зa цeo Унивeрзитeт и ширу друштвeну зajeдницу, а студeнтимa je пoжeлeo све најбоље у току студирања. Такође, присутне госте поздравила је продекан Медицинског факултета у Београду, проф. др Весна Бјеговић Микановић, осврнувши се посебно на сарадњу два факултета.

Поводом прославе Дана Факултета додељена су признања најбољим дипломцима и најбољим студентима одговарајућих година студија свих студијских програма интегрисаних академских студија, и то:

 1. Набољем дипломцу Медицинског факултета Универзитета у Нишу, Катарини Томовић, са студијског програма интегрисаних академских студија фармације, осим признања, Медицински факултет поклонио је и лаптоп;
 2. Набољем дипломацу студијског програма интегрисаних академских студија медицине Николи Стојановићу, осим признања, Медицински факултет поклонио је и хард-диск;
 3. Најбољем студенту прве године студијског програма интегрисаних академских студија медицине је Богдану Стојиљковићу;
 4. Најбољем студентудруге године студијског програма интегрисаних академских студија медицине друге године Божидару Лилићу;
 5. Најбољем студентутреће године студијског програма интегрисаних академских студија медицине треће године Николи Ђорђевићу;
 6. Најбољем студентучетврте године студијског програма интегрисаних академских студија медицине четврте године Соњи Јанковић;
 7. Најбољем студентупете године студијског програма интегрисаних академских студија медицине пете године Александару Ђорђевићу;
 8. Најбољем студентупрве године студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије Милошу Зечевићу;
 9. Најбољем студентупрве године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Марији Анастасијевић;
 10. Најбољем студентудруге године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Миљани Јовановић;
 11. Најбољем студентутреће године студијског програма интегрисаних академских студија фармације Милици Мартиновић.

Медицински факултет Универзитета у Нишу доделио је и награду – лаптоп за најбољи оригинални научноистраживачки рад у 2016. Години, асистенту др Срђану Љубисављевићу, за рад категорије М21, под насловом “ Oxidative stress and neurobiology of demyelination” (“Оксидативни стрес и неуробиологија демијелинизације”), који је објављен у часопису “Molecular Neurobiology” (“Молекуларна неуробиологија”), са импакт фактоом 5,397.         

Свечана академија завршена је уметничким програмом академског хора Студентског центра Ниш, са диригентом Зораном Станисављевићем.

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42