Увид научној и стручној јавности, 15.12.2017.

Штампа

 

Датум објаве: 15.12.2017.

Mедицински факултет Универзитета у Нишу, ставља на увид научној и стручној јавности извештаје комисија за избор сарадника ван радног односа-демонстратора за школску 2017/18. годину по конкурсу од 16.10.2017. године за следећe ужe научнe области:

 

Р.бр. УНО Предмет Звање Извештај Комисије
1. АНАТОМИЈА   11 демонстратора  pdf
2. БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ Биологија са хуманом генетиком, Молекуларна и хумана генетикаи Биологија 6 демонстратора  pdf
3. БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ Ботаника 2 демонстратора  pdf
4. ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА   10 демонстратора  pdf
5. ФИЗИОЛОГИЈА   12 демонстратора  pdf
6. БИОХЕМИЈА   7 демонстратора  pdf
7. ХЕМИЈА Физичка хемија 1 демонстратор  pdf
8. ХЕМИЈА Аналитичка хемија 1 2 демонстратора  pdf
9. ХЕМИЈА Аналитичка хемија 2 2 демонстратора  pdf
10. ХЕМИЈА Органска хемија 1 1 демонстратор  pdf
11. ХЕМИЈА Органска хемија 2 1 демонстратор  pdf
12. ХЕМИЈА Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења 1 демонстратор  pdf
13. ХЕМИЈА Фармацеутска хемија органских једињења 2 2 демонстратора  pdf
14. ХЕМИЈА Аналитика лекова 1 демонстратор  pdf
15. ХЕМИЈА Инструменталне методе хемијске анализе 1 демонстратор  pdf
16. ФАРМАЦИЈА Фармакогнозија 1 2 демонстратора  pdf
17. ФАРМАЦИЈА Фармакогнозија 2 2 демонстратора  pdf
18. ФАРМАЦИЈА Броматологија 2 демонстратора  pdf
19. ФАРМАЦИЈА Фармацеутска технологија 1 2 демонстратора  pdf
20. ФАРМАЦИЈА Козметологија 2 демонстратора  pdf
21. БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – ПРЕТКЛИНИКА   5 демонстратора  pdf
22. ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА-ПРЕТКЛИНИКА   1 демонстратор  pdf
23. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-ПРЕТКЛИНИКА   1 демонстратор  pdf

 

Извештаји се могу добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења.