combine_images_980.jpg

Обавештење о упису на специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 27.04.2017.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.04.2017. године, одобрен је упис на специјализације свим кандидатима који су у конкурсном року доставили комплетну документацију.

 

Опширније...

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 26.10.2016.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.10.2016. године, одобрен је упис на специјализације и уже специјализације свим кандидатима који су у октобарском конкурсном року 2016.године доставили комплетну документацију.

Опширније...

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 03.10.2016.

Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију, односно ужу специјализацију, жели да обави на Медицинском факултету у Нишу, подноси захтев

Опширније...

Јавна одбрана уже специјалистичког рада

Штампа

 

 

ЈАВНА ОДБРАНА уже специјалистичког рада из ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈЕ др БРАТИСЛАВА ПЕТРОВИЋА под називом:

„ЕНДОСКОПСКО И МИКРОМОРФОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ ПОЛИПОИДНИХ ЛЕЗИЈА КОЛОРЕКТУМА“

заказана је за 21.12.2017. године у 12,30 часова у сали бр.164. на Медицинском факултету у Нишу, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Горан Бјелаковић, председник
  2. Проф. др Александар Нагорни, ментор и члан
  3. Проф. др Биљана Радовановић Динић, члан

*****************************************************************************************************************************************************

 

Здравствене специјализације

Штампа


У оквиру своје образовне делатности Медицински факултет остварује студијске програме за специјалистичко и уже специјалистичко образовање здравствених радника и здравствених сарадника у складу са Законом о здравственој заштити.


СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

На Медицинском факултету се сходно посебном Закону организују специјализације, по програмима којима је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и план практичног стручног рада, као и знања и вештина које стичу. Упис на специјализације се обавља по конкурсу.


УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

На студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације може да се упише лице које је завршило Медицински факултет и стекло одговарајућу специјализацију, познаје један светски језик и има решење Министарства здравља.

Организовање и поступак здравствених специјализација и ужих здравствених специјализација регулишу се посебним Правилником који доноси Наставно-научно веће.

 


 Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

(„Сл гласник РС бр. 10/13, 91/13)

Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

(„Сл гласник РС бр 109/14, од 25.09.2014. године)

 Увид јавности - Уже специјалистички радови

Штампа

 

ТРЕНУТНО НЕМА РАДОВА НА УВИДУ!

 


 

Врсте здравстевених специјализација

Штампа

 

ОБЛАСТ - МЕДИЦИНА

 

Интерна медицина

Интернистичка онкологија

Инфектологија

Педијатрија

Неурологија

Психијатрија

Гинекологија и акушерство

Општа хирургија

Абдоминална хирургија

Васкуларна хирургија

Ортопедска хирургија и трауматологија

Дечја хирургија

Неурохирургија

Пластична, реконструктивна и естетска хирургија

Максилофацијална хирургија

Урологија

Ургентна медицина

Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

Оториноларингологија

Офталмологија

Дерматовенерологија

Физикална медицина и рехабилитација

Општа медицина

Медицина рада

Радиологија

Нуклеарна медицина

Патологија

Судска медицина

Медицинска микробиологија

Клиничка биохемија

Клиничка фармакологија

Лабораторијска медицина

Имунологија

Хигијена

Епидемиологија

Социјална медицина

Спортска медицина

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

ОБЛАСТ - СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

Стоматолошка протетика

Пародонтологија и орална медицина

Ортопедија вилица

Орална хирургија

Максилофацијална хирургија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

 

ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ

 

Медицинска психологија

 

ЗА

ДИПЛOМИРAНЕ ФAРМAЦEУТЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE;
ДИПЛOМИРAН
Е ФAРМAЦEУТЕ-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;

 

Фармакотерапија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

Врсте ужих здравствених специјализација

Штампа

 

Кардиологија

Ендокринологија

Гастроентерохепатологија

Хематологија

Нефрологија

Пулмологија

Реуматологија

Онкологија

Аудиологија

Клиничка неурофизиологија са епилептологијом

Васкуларна хирургија

Хирургија дигестивног система

Трауматологија

Медицинска цитологија

Клиничка патологија

Неурорадиологија

Дигестивна радиологија

Вирусологија

Бактериологија

Медицинска информатика

Здравствено васпитање

Молекуларно биолошка и имунохемијска дијагностика

Лабораторијска дијагностика у онкологији

Лабораторијска ендокринологија

Лабораторијска техника за изучавање протеина

Испитна питања за здравствене специјализације

Штампа

 

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Област медицина

 

 Интерна медицина 

 Инфектологија

 Педијатрија

 Пнеумофтизиологија

 Неурологија

 Психијатрија

 Општа хирургија

 Дечја хирургија

 Неурохирургија

 Анестезиологија са реаниматологијом

 Урологија

 Ортопедија

 Пластична и реконструктивна хирургија

 Максилофацијална хирургија

 Гинекологија и акушерство

 Оториноларингологија

 Офталмологија

 Дерматовенерологија

 Физикална медицина и рехабилитација

 Радиологија

 Патолошка анатомија

 Судска медицина

 Хигијена

 Епидемиологија

 Микробиологија са паразитологијом

 Социјална медицина

 Медицина рада

 Општа медицина

 Медицина спорта

 Клиничка биохемија

 Имунологија

 Ургентна медицина

 Медицинска статистика и информатика

 Нуклеарна медицина

Област стоматологија

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

 Пародонтологија и орална медицина

 Ортопедија вилица

 Стоматолошка протетика

 Орална хирургија

 Општа стоматологија

 Максилофацијална хирургија

За здравствене раднике

 

 Медицинска психологија

 
 
УЖЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Ендокринологија
Гастроентерохепатологија
Хематологија
Кардиологија
Нефрологија
Пулмологија
Реуматологија
Васкуларна хирургија
Хирургија дигестивног система
Медицинска информатика
Онкологија
Трауматологија
Клиничка неурофизиологија са епилептологијом
Алергологија
Ургентна хирургија
Аудиологија
 
 

Нова здравствена специјализација из фармакотерапије

Штампа


Наставно-Научно веће на седници одржаној 23.12.2015.године, усвојило план и прграм нове специјализације из фармакотерапије.

Опширније...

Календар активности за специјалистичку двoсeмeстрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017 гoдини

Штампа

Служба за здравствене специјализације обавештава све студенте здравствених специјалистичких студија о календару активности у предстојећој школској години:

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42