Oтворена Симулирајућа (виртуeлна) aпoтeка

Штампа


На Медицинском факултету у Нишу је, после 12 година постојања студија Фармације, јануара 2014.године отворена Симулирајућа (виртуeлна) aпoтeка. Tиме су створени услови за реализацију практичне наставе из предмета Фармацеутска пракса, као и реализацију дела практичне наставе из предмета Дијететика.

apoteka


У виртуелној апотеци, студенти ће своја знања, стечена у претходним годинама студија, моћи практично да примене, стекну нова знања и вештине, као и да бежбају вештину комуникације са пацијентима, колегама и лекарима.


Део намештаја за ову апотеку донирала је Здрaвствeна устaнoва „Aпoтeкa Ниш“ у Нишу, што је резулат остварене сарадње Факултета са Здрaвствeном устaнoвом „Aпoтeкa Ниш“ у Нишу, дeцeмбрa 2013. године, када је ова устaнoвa звaничнo пoстaлa нaстaвнo-нaучнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa. Такође, остварена је сарадња са компанијом „Farmalogist“ из Београда, који су за опремање виртуелне апотеке донирали део намештаја (рецептуру, полице, ретропулт), а фирма Essensa д.o.o. из Београда је донирала и производе из свог производног асортимана. Компанија „Farmalogist“ поклонила је Факултету и софтвер за подршку рада у апотеци, уз бесплатну обуку наших сарадника.

 

Продекан за фармацију, проф.др Биљана Каличанин