“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Originalni rad

POVIŠEN KRVNI PRITISAK TOKOM PUBERTETA
Božidar Stojiljković, Ljubiša Lilić, Slađana Milošević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


ULOGA MASTOCITA U MODELU UGLJEN TETRAHLORIDOM INDUKOVANOG OŠTEĆENJA SKELETNOG MIŠIĆNOG TKIVA PACOVA
Ljubiša M. Lilić, Dragan Toskić, Rade Ž. Stefanović, Branimir B. Mekić, Ivan R. Ilić, Nikola M. Stojanović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


TREND INCIDENCIJE HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
Dejan Veljković, Zorana Deljanin
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


FIZIČKA AKTIVNOST KAO VAŽAN FAKTOR REDUKCIJE LIPIDNIH FAKTORA RIZIKA U SEKUNDARNOJ PREVENCIJI KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD MUŠKARACA
Aleksandar Rajić, Vesko Milenković, Rade Stefanović, Milica Bojović, Slađana Milošević,
Jasmina Ranković, Branimir Mekić, Ljubiša Lilić, Lazar Toskić, Jadranka Kocić, Hadži Miloš Vidaković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


SMANJENJE KARDIOVASKULARNOG RIZIKA I KOREKCIJA HIPERLIPIDEMIJE KOD BOLESNIKA NA PRIMARNOJ PREVENCIJI NAKON FIZIČKE AKTIVNOSTI
Branimir Mekić, Dragan Toskić, Tatjana Popović-Ilić, Hadži Saša Ilić, Vesko Milenković, Aleksandar Rajić, Milica Bojović, Jasmina Ranković, Miroslav Živković, Hadži Miloš Vidaković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


CENTRALNA DEBLJINA ROŽNJAČE MERENA OCULYZEROM, BIOGRAFOM I ULTRAZVUCNIM PAHIMETROM
Marko Zlatanović, Maja Živković, Aleksandra Hristov, Vesna Stojković, Saša Novak, Nevena Zlatanović, Mladen Brzaković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


PRAĆENJE EFEKTA TROMESEČNE PRIMENE KONTINUIRANOG POZITIVNOG PRITISKA TOKOM SPAVANJA (CPAP) NA VREDNOSTI GLIKOLIZIRANOG HEMOGLOBINA HBA1C I DUGOTRAJNE GLIKOREGULACIJE KOD GOJAZNIH DIJABETIČARA SA DOKAZANOM TEŠKOM OPSTRUKTIVNOM APNEJOM TOKOM SPAVANJA
Nikola Mladenović, Zoran Stamenković, Lidija Ristić, Dane Krtinić, Nemanja Petrović, Andrej Preveden, Bogdan Okiljević, Iva Binić, Miodrag Đorđević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


POVEZANOST INDEKSA TELESNE MASE I KVALITETA ŽIVOTA ODRASLOG STANOVNIŠTVA IZ URBANOG DELA GRADA BEOGRADA
Veroslava Stanković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


RAZLIKE U INDEKSU TELESNE MASE I NAVIKAMA U ISHRANI STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
Tatjana Popović-Ilić, Veroljub Stanković, Igor Ilić, Saša Hadži Ilić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


HIPOTENZIVNI I ANTIOKSIDATIVNI EFEKTI POLIFENOLIMA BOGATOG SOKA ARONIJE (ARONIA MELANOCARPA [MICHX.] ELLIOTT)
Milica Milutinović, Suzana Branković, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Milica Kostić,
Bojana Miladinović, Dušanka Kitić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA SPINOBULBARNE MIŠIĆNE ATROFIJE - KENEDIJEVE BOLESTI I AMIOTROFIČNE LATERALNE SKLEROZE
Elena Simeonovska-Joveva, Marija Karakolevska–Ilova, Stefan Petrovski
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


MINIMALNO INVAZIVNA ZAMENA AORTNE VALVULE NASUPROT ZAMENI AORTNE VALVULE KROZ MEDIJALNU STERNOTOMIJU: PROSPEKTIVNA RANDOMIZOVANA STUDIJA
Igor Živković, Petar Vuković, Staša Krasić, Aleksandar Milutinović, Dragan Milić, Predrag Milojević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


RADIOMORFOMETRIJSKA ANALIZA HIPOFIZE ČOVEKA U PROCESU STARENJA
Sonja Janković, Slađana Ugrenović, Isidora Janković, Ivan Jovanović, Dragana Ilić, Filip Petrović,
Dušan Radomirović, Slađana Petrović, Dragan Stojanov, Zoran Radovanović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


EFEKAT KURKUMINA I P53 SIGNALNOG PUTA U TOKSIČNOSTI PACOVSKIH TIMOCITA IZAZVANE MANKOZEBOM
Voja Pavlović, Snežana Cekić, Maja Petrović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


UTICAJ DEPRESIJE NA TERAPIJU AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA
Snežana Ćirić-Zdravković, Olivera Žikić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


PROMENE U TESTU ZA PROCENU MIŠIĆNE SNAGE KOD DECE U SRBIJI
Jadranka Kocić, Darko Stojanović, Slađana Stanković, Lana Petrović, Aleksandar Ignjatović,
Zoran Savić, Vesko Milenković, Tijana Stojanović, Zoran Momčilović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


Revijalni rad

KLINIČKO PATOHISTOLOŠKA ANALIZA SKLERITISA – PRIKAZ DVA SLUČAJA
Jasmina Đorđević-Jocić, Ljubinka Janković-Veličković, Sonja Cekić, Marija Radenković, Maja Živković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


POTENCIJALNI TERAPEUTSKI PRISTUPI U TRETMANU RANA NAKON EKSTRAKCIJE ZUBA: PREGLEDNI RAD
Kosta Todorović, Marija Bojović, Vladimir Mitić, Milan Spasić, Ana Todorović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


SAVREMENA DOSTIGNUĆA U IMUNOTERAPIJI TUMORA ZASNOVANOJ NA DENDRITSKIM ĆELIJAMA
Tanja Džopalić, Marija Topalović, Marko Bjelaković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


NESAVESNO PRUŽANJE LEKARSKE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI
Vladimir Miletić, Iva Zdravković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


Prikaz bolesnika

KADA ELEKTRIČNI ŠOK ZNAČI ŽIVOT - IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR I NJEGOVI EFEKTI: PRIKAZ SLUČAJA
Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Dragana Stanojević, Goran Koraćević, Vladimir Mitov, Mlađan Golubović, Predrag Cvetković, Mirko Krstić, Aleksandar Stojković, Sonja Šalinger, Stefan Momčilović,
Sanja Banković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


ORTODONTSKI TRETMAN ANKILOZE STALNIH ZUBA NAKON IZVEDENE HIRURŠKE LUKSACIJE
Branislav Vidović, Ana Todorović, Marko Igić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


ASIMPTOMATSKI "GIGANTSKI" FEOHROMOCITOM OTKRIVEN KAO ADRENALNI INCIDENTALOMA – PRIKAZ PACIJENTA I PREGLED LITERATURE
Danijela Radojković, Milan Radojković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf