Medicinski fakultet Niš Univerzitet u Nišu Srpsko lekarsko društvo

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Originalni rad

DOSTUPNOST SPECIJALIZOVANIH TRETMANA I USLUGA ZA OSOBE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA TOKOM VANREDNOG STANJA UZROKOVANOG PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19 U SRBIJI
Aleksandra Stojanović, Miodrag Stanković
Sažetak Ceo tekst pdf


SINTEZA I PROCENA ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI MONOSUPSTITUISANIH DERIVATA
3′,4′-DIMETOKSIHALKONA

Valentina Gocić, Ana Kolarević, Nikola Krstić, Jelena Lazarević
Sažetak Ceo tekst pdf


ANALIZA FREKVENCIJE ALELA CYP2D6*4 KOD BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM
Vladimir V. Đorđević, Tatjana Jevtović Stoimenov
Sažetak Ceo tekst pdf


UTICAJ POLIFARMACIJE NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
Nikola Krstić, Nikola Stefanović, Valentina Gocić, Katarina Ilić, Ivana Damnjanović
Sažetak Ceo tekst pdf


ISKUSTVA BOLESNIKA LEČENIH NA ODELJENJU REANIMACIJE, VEZANA ZA DOŽIVLJAJ BOLA, ADEKVATNOST PROCENE I KUPIRANJA BOLA
Jasmina Pejaković, Sanja Vicković
Sažetak Ceo tekst pdf


LAPAROSKOPIJA NASPRAM OTVORENE APEDEKTOMIJE U TRETMANU AKUTNOG APENDICITISA – NAŠE ISKUSTVO
Bojan Jovanović, Vanja Pecić, Aleksandar Pavlović, Darko Bogdanović, Aleksandra Todorović,
Marija Dimitrijević, Marija Bekić, Ljubiša Rančić

Sažetak Ceo tekst pdfPregledni rad

UPOTREBA DEKSMEDETOMIDINA U JEDINICI INTENZIVNOG LEČENJA
Marija Stošić, Jelena Živadinović, Biljana Stošić, Velimir Perić, Aleksandar Nikolić, Milica Radić,
Radmilo Janković

Sažetak Ceo tekst pdf


PERSONALIZOVANA TERAPIJA OPSTRUKTIVNE SLEEP APNEJE – KOLIKO SMO DALEKO?
Zoran Stamenković, Lidija Ristić, Tatjana Pejčić, Hristina Jovanović, Hristina Trajković, Marko Bjelaković, Jelena Cvetković, Ivan Matejić
Sažetak Ceo tekst pdf


PREOPERATIVNA PRIPREMA BOLESNIKA NA HRONIČNOJ ANTITROMBOTIČKOJ TERAPIJI ZA ELEKTIVNU NESRČANU HIRURGIJU
Jelena Živadinović, Marija Stošić, Radmilo Janković, Marko Stojanović, Aleksandar Živadinović,
Biljana Stošić

Sažetak Ceo tekst pdf


PRIMENA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE KOMUNIKATIVNE KOMPETENCIJE STUDENATA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA ZA POTREBE MEDICINE
Nataša Šelmić
Sažetak Ceo tekst pdf


BILJNI I TRADICIONALNI BILJNI LEKOVI U REPUBLICI SRBIJI
Dragana R. Pavlović, Tatjana Kundaković Vasović, Nada Kovačević
Sažetak Ceo tekst pdf


POTENCIJALNA KORIST MERENJA RENALAZE U KLINIČKOJ PRAKSI – REZULTATI PRETKLINIČKIH STUDIJA
Dijana Stojanović, Jelena Milenković, Aleksandra Veličkov, Aleksandra Ignjatović, Maja Milojković, Olivera Dunjić
Sažetak Ceo tekst pdf