| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, September, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

UTICAJ DIJABETES MELITUSA TIP 2 NA MORBIDITET I MORTALITET KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA U JABLANIČKOM OKRUGU

Jovana Pavlović, Boris Đinđić, Andrej Pavlović, Jovica Pavlović, Marija Krstić

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

THE INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS ON MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN JABLANICA DISTRICT

Jovana Pavlović, Boris Đinđić, Andrej Pavlović, Jovica Pavlović, Marija Krstić
 

Abstract    Full text

 

UZNEMIRAVANJE BUKOM KOD ODRASLOG GRADSKOG STANOVNIŠTVA – RASKORAK IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

Katarina Paunović

 

Sažetak     Rad u celosti

 

NOISE ANNOYANCE IN ADULT URBAN POPULATION – A DISCREPANCY BETWEEN THEORY AND PRACTICE

Katarina Paunović

 

Abstract    Full text

 

VALIDACIJA ANALITIČKE PROCEDURE KARVEDILOLA ZA PRIMENU U POPULACIONOJ FARMAKOKINETIČKOJ ANALIZI

Aleksandra Catić-Đorđević, Valentina Nikolić, Slavoljub Živanović, Nikola Stefanović, Radmila Veličković-Radovanović

 

Sažetak     Rad u celosti 
 

 

CARVEDILOL POPULATION PHARMACOKINETIC ANALYSIS – APPLIED VALIDATION PROCEDURE

Aleksandra Catić-Đorđević, Valentina Nikolić, Slavoljub Živanović, Nikola Stefanović, Radmila Veličković-Radovanović

 

Abstract    Full text

 

EFIKASNOST STEP AEROBIK PROGRAMA KOD MLAĐIH ŽENA

Nataša Nikić, Dejan Milenković

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

EFFICIENCY OF STEP AEROBIC PROGRAM IN YOUNGER WOMEN
Nataša Nikić, Dejan Milenković

 

Abstract    Full text

 

Stručni rad

 

Professional article

BOLESTI BUBREGA VIZUALIZOVANE DIGITALNIM PROCESOROM

Rade R. Babić
 


Sažetak    
Rad u celosti

 

KIDNEY DISEASE VISUALIZED ON DIGITAL PROCESSOR

Rade R. Babić

 


Abstract   
Full text

Pregledni radovi

 

Review articles

NOVI ORALNI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI KOD ATRIJALNE FIBRILACIJE I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

Aleksandra Novaković, Tatjana Divac, Ivan Stojanović, Predrag Milojević, Dragoslav NenezićSažetak     Rad u celosti

 

 

NEW ORAL ANTICOAGULANT DRUGS IN ATRIAL FIBRILLATION AND ACUTE CORONARY SYNDROME
Aleksandra Novaković, Tatjana Divac, Ivan Stojanović, Predrag Milojević, Dragoslav Nenezić

Abstract   
Full text  

GASOVI STAKLENE BAŠTE I MERE PREVENCIJE

Dušica Stojanović, Svetlana Pejović, Zoran Milošević

 


Sažetak     Rad u celosti

 

 

GREENHOUSE GASES AND MEANS OF PREVENTION
Dušica Stojanović, Svetlana Pejović, Zoran Milošević
 


Abstract   
Full text  

TERAPIJA TEČNOSTIMA KOD AKUTNOG PANKREATITISA

Biljana Stošić, Radmilo Janković, Danijela Stanković, Ines Veselinović

 


Sažetak     Rad u celosti

 

 

VOLUME THERAPY IN ACUTE PANCREATITIS
Biljana Stošić, Radmilo Janković, Danijela Stanković, Ines Veselinović
 


Abstract   
Full text  

FAKTORI KOJI SU ODREDILI MORTALITET NOVOROĐENČADI I ODOJČADI U PRVOJ I POSLEDNJOJ DEKADI XX VEKA U SRBIJI

Biljana Stojanović, Svetlana Stojanović
 


Sažetak     Rad u celosti

 

 

FACTORS WHICH DETERMINED MORTALITY OF NEWBORNS AND INFANTS IN THE FIRST AND LAST DECADE OF THE 20TH CENTURY IN SERBIA

Biljana Stojanović, Svetlana Stojanović
 


Abstract    Full text  

ETIKA I MEDICINSKO PRAVO

Sunčica Ivanović, Čedomirka Stanojević, Slađana Jajić,Ana Vila, Svetlana Nikolić
 


Sažetak     Rad u celosti

 

 

MEDICAL LAW AND ETHICS

Sunčica Ivanović, Čedomirka Stanojević, Slađana Jajić,Ana Vila, Svetlana Nikolić
 


Abstract    Full text