SCIndeks Asistent

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”


AMM - uputstvo za autore - registracija i predaja rukopisa u urednički postupak word
AMM - uputstvo za recenzente word
AMM - uputstvo autorima za kontrolu korekture i preloma word
AMM - uputstvo autorima za kontrolu lekture word
AMM - uputstvo nakon odluke objaviti bez izmena nakon otklanjanja primedbi recenzenta word
AMM - uputstvo za alatku RefFormatter word
AMM - uputstvo za doradu članka nakon odluke izmeniti i vratiti na recenziju word
AMM - uputstvo za doradu članka nakon odluke recenzenta da se članak može objaviti bez izmena word
AMM - uputstvo za doradu članka nakon odluke recenzenta i urednika da se članak objavi uz predložene izmene word
AMM - uputstvo za lektore word
AMM - uputstvo za otklanjanje najčešćih nedostatka word
AMM - uputstvo nakon odluke da rad nije za objavljivanje word
Nazad