Лабораторија за медицинску дијагностику

Штампа

 

Медицинска дијагностика представља скуп метода и анализа из области биохемије, физиологије, микробиологије, нуклеарне медицине и других дијагностичких грана медицине. Лабораторија за медицинску дијагностику (ЛМД) је најмлађа формирана лабораторија Научноистраживачког центра за биомедицину са циљем да ради:

 mozak

Разлог оснивања овакве лабораторије огледа се у постојању потребе за овом врстом услужне лабораторије за запослене на Медицинском факултету у Нишу и за потребе целог Универзитета у Нишу. Лабораторија за медицинску дијагностику, захваљујући истраживачким капацитетима и најсавременијој опреми, има могућност да поред пружања основних дијагностичких метода развија нове нестандардне дијагностичке методе.

 

Просторне и техничке могућности и опремљеност

Медицински факултет у Нишу поседује неопходне просторне и техничке услове за извођење истраживачких и дијагностичких метода у области свих грана медицине.

Лабораторија за медицинску дијагностику располаже стандардном и специјализованом опремом за извођење рутинских и нестандардних дијагностичких метода.

Од специфичне опреме, Лабораторија за медицинску дијагностику располаже биохемијским анализатором, ELISA читачем и течним хроматографом.

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

Наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу са Катедре за биохемију, Катедре за физиологију, Катедре за патофизиологију, Катедре за фармакологију, Катедре за микробиологију, Катедре за патологију, Катедре за фармацију, Катедре за физику и биологију са хуманом генетиком, Катедре за хемију и др.