Acta
Facultatis
Medicae
Naissensis
 

 

 


Sadržaj    Vol 39/2022/No 1    


1. Poremećaji hranjenja i gutanja kod dece sa rascepima  usne i/ili nepca        

    Jelena Todorović, Mirna Zelić, Lana Jerkić

    Sažetak    Ceo tekst

 

2. Kliničke i osnovne laboratorijske analize povezane sa fatalnim ishodom kod bolesnika sa

    akutnim pankreatitisom

 

    Tetiana Formanchuk, Volodymyr Shaprinskiy, Andrii Formanchuk

    Sažetak    Ceo tekst

 

3. Cipargamin bi mogao da inhibira humani adenozinski receptor A3 sa većim afinitetom

     vezivanja od parazita Plasmodium falciparum P-tipa ATPase 4: In silico studija

 

    Toluwase Hezekiah Fatoki1, Oladoja A. Awofisayo2, Bolanle Christianah Faleye

    

     Sažetak  Ceo tekst

 

4. Procena nivoa testosterona, dehidroepiandrosterona i prolaktina kod parova sa

     sterilitetom inficiranih i neinficiranih parazitom Toxoplasma gondii, koji su posećivali

    Centar za lečenje steriliteta Fatma Al-Zahra u Babolu, u Iranu

    

    Masomeh Bayani, Narges Kalantari, Sedigheh Esmailzadeh, Salman Ghaffari, Soleiman Mahjoub, Faezeh Ghofrani, Taraneh Ghaffari

 

    Sažetak    Ceo tekst

 

5. Gastroprotektivne karakteristike krioprezerviranog ekstrakta placente kod

    kombinovanog delovanja niskih temperatura i inhibicije ciklooksigenaze

  

    Fedir V. Hladkykh

 

    Sažetak    Ceo tekst

 

6. Uticaj odabranih ugušćivača na teksturne karakteristike emulzija ulje u vodi

     

    Aleksandra Stolić, Milica Martinović, Ivana Nešić

 

     Sažetak    Ceo tekst

 

7. Odnos triglicerida i lipoproteinskog holesterola visoke gustine povišen je kod bolesnika

     sa iskomplikovanim dijabetesom melitusom tipa 2

    

     Satilmis Bilgin, Gulali Aktas, Burcin M. Atak Tel, Ozge Kurtkulagi, Gizem Kahveci, Tuba T. Duman, Havva Akin, Buse Balci, Asli Erturk

      Sažetak    Ceo tekst

 

8. Karakteristike mikrobiocenoze i produkcija hidrogen-peroksida od strane simbiotičkih

    organizama gingive kod adolescenata sa kataralnim gingivitisom i hroničnim

    gastroduodenitisom

    

     Iryna Lisetska, Mikola Rozhko

 

      Sažetak    Ceo tekst

 

9. Upoređivanje kognitivnog statusa starije populacije sa dijabetesom i bez dijabetesa u

    poslednjih deset godina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Iranu

    

   Vahidreza Borhaninejad, Maryam Saber

        

    Sažetak    Ceo tekst

 

10. Zaštitini faktori ličnosti za stres kod starih osoba tokom pandemije COVID-19 virusa:

      studija preseka

   

     Tatjana Kilibarda, Šćepan Sinanović, Saša Bubanj, Sanja Trgovčević, Sunčica Ivanović, Suzana Milutinović

      

       Sažetak    Ceo tekst

 

 

11. Preterm Prelabour Rupture of Membranes and Vernix Caseosa Peritonitis:

     A Case Report

   

     Dejan Mihajlović, Novica Đoković, Leonida Vitković, Nenad Šulović, Milica Mijović

      

       Sažetak    Ceo tekst