Acta
Facultatis
Medicae
Naissensis
 

 

 


SCIndeks Asistent   1. AFMN - uputstvo autorima za kontrolu korekture i preloma

         Preuzmi   

 

2. AFMN - uputstvo autorima za kontrolu lekture

         Preuzmi   

 

3. AFMN - uputstvo autorima za otklanjanje najcešćih grešaka i propusta

         Preuzmi   

 

4. AFMN - uputstvo nakon odluke objaviti bez izmena nakon otklanjanja primedbi recenzenta

         Preuzmi   

 

5. AFMN - uputstvo za alatku RefFormatter

         Preuzmi   

 

6. AFMN - uputstvo za autore - registracija i predaja rukopisa u urednički postupak

         Preuzmi   

 

7. AFMN - uputstvo za doradu članka nakon odluke izmeniti i vratiti na recenziju

         Preuzmi   

 

8. AFMN - uputstvo za doradu članka nakon odluke recenzenta da se članak može objaviti bez izmena

         Preuzmi   

 

9. AFMN - uputstvo za doradu članka nakon odluke recenzenta i urednika da se članak objavi uz predložene izmene

         Preuzmi   

 

10. AFMN - uputstvo za lektore

         Preuzmi   

 

11. AFMN - uputstvo za recenzente

         Preuzmi   

 

12. Uputstvo nakon odluke da rad nije za objavljivanje

         Preuzmi