|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40, No 4, 2001

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

Copyright 2001 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Sadržaj


Originalni radovi


 

Contents


Original articles


HIDROGEOLOŠKI UTICAJ SLIVA RAUTOVAČKOG POTOKA NA KVALITET TERMALNIH VODA NIŠKE BANJE
Vesna MINIĆ
Sažetak     Rad u celosti


 

HYDROGEOLOGICAL INFLUENCE OF THE RAUTOVAC STREAM BASIN UPON THE QUALITY OF THE NIŠKA BANJA THERMAL WATERS
Vesna MINIĆ

Abstract    


POTKOLJENA AMPUTACIJA, DUŽINA BATALJKA I TRAJANJE REHABILITACIJE U RATNIM USLOVIMA
Slavica JANDRIĆ i Brano TOPIĆ
Sažetak      Rad u celosti


 

AMPUTATION OF THE TIBIA. LENGTH OF THE STUMP AND REHABILITATION DURATION UNDER THE WAR CONDITIONS
Slavica JANDRIĆ i Brano TOPIĆ


Abstract 


Predhodna saopštenja


 

Preliminary reports


POLIMORFIZAM NASILNOG OŠTEĆENJA ZDRAVLJA U RATNIM I/ILI VANREDNIM OKOLNOSTIMA I TEŠKOĆE EKSPERTIZNOG POSTUPKA
Dragiša POPOVIĆ

Sažetak     Rad u celosti


 

POLYMORPHISM OF VIOLENT HEALTH DAMAGE UNDER THE WAR AND/OR REGULAR CONDITIONS AND DIFFICULTIES OF THE EXPERTISE PROCEDURE

Dragiša POPOVIĆ

Abstract
    


Pregledni radovi


 

Review articles


MUTAGENI EFEKTI HORMONA
Ninoslav ĐELIĆ i Dijana ĐELIĆ

Sažetak      Rad u celosti


 

MUTAGENOUS EFFECTS OF HORMONES

Ninoslav ĐELIĆ i Dijana ĐELIĆ

Abstract   


SAVREMENA TERAPIJA VASKULITISA RETINE
Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ, Milena VUJANOVIĆ i Sonja ŽIVKOVIĆ
Sažetak      Rad u celosti


 

MODERN THERAPY OF THE RETINA VASCULITIS
Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ, Milena VUJANOVIĆ i Sonja ŽIVKOVIĆ

Abstract


Stručni članci


 

Profesional reports


OBELEŽJA POVREĐIVANJA NASTALIH PRI NATO BOMBARDOVANJU CIVILNOG OBJEKTA U SURDULICI
Goran ILIĆ, Milija SPALEVIĆ, Tatjana ĐORĐEVIĆ i Jovan STOJANOVIĆ
Sažetak    Rad u celosti


 

CHARACTERISTICS OF THE INJURIES INFLICTED DURING THE NATO BOMBING OF THE CIVILAIN OBJECT IN SURDULICA
Goran ILIĆ, Milija SPALEVIĆ, Tatjana ĐORĐEVIĆ i Jovan STOJANOVIĆ

Abstract


KARAKTERISTIKE POVREĐIVANJA I POVREDA KOD ŽRTAVA NATO AGRESIJE NA PODRUČJU BEOGRADA
Slobodan SAVIĆ, Đorđe ALEMPIJEVIĆ, Vesna DOKIĆ, Tatjana ATANASIJEVIĆ i Dragan JEČMENICA


Sažetak     Rad u celosti


MASNA EMBOLIJA PLUĆA KAO PRECIPITIRAJUĆI KRAJNJI UZROK SMRTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA
Slobodan NIKOLIĆ, Jelena MICIĆ i Slobodan SAVIĆ
Sažetak     Rad u celosti

 

CHARACTERISTICS OF GETTING INJURED AND WOUNDED IN THE NATO AGGRESSION VICTIMS ON THE TERRITORY OF BELGRADE

Slobodan SAVIĆ, Đorđe ALEMPIJEVIĆ, Vesna DOKIĆ, Tatjana ATANASIJEVIĆ i Dragan JEČMENICA


Abstract   


CHARACTERISTICS OF GETTING INJURED AND WOUNDED IN THE NATO AGGRESSION VICTIMS ON THE TERRITORY OF BELGRADE
Slobodan NIKOLIĆ, Jelena MICIĆ i Slobodan SAVIĆ

Abstract