“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

GEŠTALT PSIHOTERAPIJA: NAUKA ILI KVAZINAUKA?
Jana Milić
DOI: 10.5633/amm.2020.0124

[preuzmi] pdf


RANO OTKRIVANJE POTENCIJALNOG HRONIČNOG ALKOHOLIZMA ODREĐIVANJEM NIVOA
IG A, MCV I TRANSFERINA

Muhamed Sarvan, Sonja Ketin, Radmila Maksimović, Rade Biočanin
DOI: 10.5633/amm.2020.0108

[preuzmi] pdf