Medicinski fakultet Niš Univerzitet u Nišu Srpsko lekarsko društvo

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

ODREĐIVANJE PREGABALINA U POSTMORTEM UZORCIMA I TOKSIKOLOŠKI ZNAČAJ U SUDSKO-MEDICINSKIM SLUČAJEVIMA
Maja Vulović, Emilija Kostić, Dimitrije Pančić, Biljana Milosavljević, Ivan Stojanović, Radovan Karadžić, Goran Ilić
DOI: 10.5633/amm.2021.0301

[preuzmi] pdf


SINDROM DONJE ŠUPLJE VENE – PRIKAZ SLUČAJA
Bojan Mladenović, Nikola Mladenović, Vesna Brzački
DOI: 10.5633/amm.2021.0309

[preuzmi] pdf


OPTIMIZACIJA PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE UZ POMOĆ OPTIČKE KOHERENTNE TOMOGRAFIJE
Zoran Perišić, Nenad Božinović, Mihajlo Lazarević
DOI: 10.5633/amm.2021.0209

[preuzmi] pdf


PRIKAZ SLUČAJA RETKOG HEPATOSPLENIČNOG T ĆELIJSKOG LIMFOMA KOD ADOLESCENTA
Danijela Jovančić-Petković, Gordana Samardžija, Gordana Kostić, Vesna Bogićević
DOI: 10.5633/amm.2021.0310

[preuzmi] pdf


TRENUTNI PRESEK PROCESA VAKCINACIJE PROTIV KORONA VIRUSA U SRBIJI
Aleksandra Catić-Đorđević, Nikola Stefanović, Ana Spasić, Ivana Damnjanović,
Radmila Veličković-Radovanović, Boris Đinđić, Dragana Pavlović
DOI: 10.5633/amm.2021.0303

[preuzmi] pdf


DUGOTRAJNA EFIKASNOST I BEZBEDNOST PRIMENE ADALIMUMABA U LEČENJU JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA (JIA) SA UVEITISOM
Dragana Lazarević, Marija Ratković-Janković, Milica Jakovljević, Jelena Vojinović
DOI: 10.5633/amm.2021.0304

[preuzmi] pdf