Medicinski fakultet Niš Univerzitet u Nišu Srpsko lekarsko društvo

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

KOMBINOVANA STABILIZACIJA DISRUPCIJE KARLIČNOG PRSTENA UKLJUČUJUĆI TEHNIKU SAKRALNIH ŠIPKI – PRIKAZ SLUČAJA
Igor Merdžanoski, Simon Trpeski, Oliver Arsovski, Igor Kafrandžiev
DOI: 10.5633/amm.2023.0212

[preuzmi] pdf


FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ KARCINOMA ŽELUCA – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Andrija Rančić, Vesna Brzački, Aleksandar Popović, Marija Topalović
DOI: 10.5633/amm.2023.0104

[preuzmi] pdf


EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE GIARDIAZE NA PODRUČJU BEOGRADA U PERIODU
OD 2007 – 2020. GODINE

Sonja Giljača, Slavica Maris, Milutin Mrvaljević, Zorica Mrvaljević
DOI: 10.5633/amm.2023.0204

[preuzmi] pdf


PROCENA ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI LIOFILIZATA SOKA I EKSTRAKTA OSTATKA PLODA CRVENE RIBIZLE SORTE REDPOLL
Maja Cvetković, Tatjana Mihailov Krstev, Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Dušanka Kitić,
Dušica Stojanović, Milica Ranđelović, Milica Milutinović, Dušan Ilić, Bojana Miladinović
DOI: 10.5633/amm.2023.0205

[preuzmi] pdf


ZNAČAJ ZDRAVSTVENIH RADNIKA I NJIHOVA ULOGA U ODNOSU SA JAVNOŠĆU U FUNKCIJI PODIZANJA SVESTI O ONKOLOŠKIM BOLESTIMA
Šćepan Sinanović, Olivera Milovanović, Tatjana Kilibarda, Tanja Prodović, Nina Đukanović, Srećko Potić, Biljana Martinović, Jelena Sekulić, Saša Bubanj
DOI: 10.5633/amm.2023.0209

[preuzmi] pdf


RAZVOJNI PUT HININA – ŠTA MOŽEMO NAUČITI IZ ISTORIJE
Aleksandar Jovanović, Dušanka Krajnović
DOI: 10.5633/amm.2023.0208

[preuzmi] pdf


ULOGA CITOKINA U SHIZOFRENIJI
Iva Binić, Jovana Petrović, Jovana Antonijević, Dimitrije Pančić, Maša Golubović, Filip Petrović,
Jelena Branković, Olivera Žikić
DOI: 10.5633/amm.2023.0207

[preuzmi] pdf


MATRIKS METALOPROTEINAZE - VAŽNI UČESNICI U SVAKOM KORAKU RAZVOJA TUMORA I OBEĆAVAJUĆE METE U SAVREMENOJ ANTITUMORSKOJ TERAPIJI
Simonida Stojanović, Sanja Veličković, Ivana Radojević, Simona Stojanović, Ljubinka Janković Veličković
DOI: 10.5633/amm.2023.0206

[preuzmi] pdf


GENERALIZOVANA PREOSETLJIVOST NA BOL KOD PACIJENATA OBOLELIH OD FIBROMIJALGIJE
Larisa Vojnović, Dunja Popović, Jovana Vidić, Dušica Simić Panić, Tijana Aleksandrić, Aleksandar Knežević
DOI: 10.5633/amm.2023.0202

[preuzmi] pdf


UTICAJI ETANOLNOG EKSTRAKTA LISTA ANETHUM GRAVEOLENS L. NA KONTRAKTILNU AKTIVNOST IZOLOVANOG ILEUMA I TRAHEJE PACOVA
Nemanja Kitić, Marija Gočmanac Ignjatović, Dušanka Kitić, Nenad Stojiljković, Milica Ranđelović,
Bojana Miladinović, Suzana Branković
DOI: 10.5633/amm.2023.0203

[preuzmi] pdf