“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

ADAPTIRANE MLEČNE FORMULE U ISHRANI DECE
Maja Cvetković, Dušica Stojanović, Gordana Kocić, Dušan Ilić, Bojana Miladinović
DOI: 10.5633/amm.2019.0402

[preuzmi] pdf


PSIHIJATRIJSKI PACIJENT STAR 64 GODINE KOJI PATI OD DEPRESIJE, VERTIGA I SUICIDALNIH IDEJA SA NISTAGMUSOM I DIPLOPIJOM
Horst J. Koch
DOI: 10.5633/amm.2019.0411

[preuzmi] pdf


PREDNOSTI UNILATERALNE SPINALNE ANESTEZIJE U ODNOSU NA KONVENCIONALNU BILATERALNU SPINALNU ANESTEZIJU U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI DONJEG EKSTREMITETA
Sonja Stamenić, Predrag Stoiljković, Milan Mitković, Ivan Golubović, Tomislav Stamenić, Marija Stošić, Saša Milenković
DOI: 10.5633/amm.2019.0404

[preuzmi] pdf


JEJUNO- JEJUNALNA INVAGINACIJA UZROKOVANA METASTAZAMA MELANOMA KOŽE: PRIKAZ SLUČAJA
Predrag Kovačević, Milan Radojković, Dragan Mihajlović
DOI: 10.5633/amm.2019.0409

[preuzmi] pdf


ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA U DIJAGNOSTICI TEMPOROMANDIBULARNIH POREMEĆAJA
Vladimir Rakić, Vladimir Antić, Milorad Antić
DOI: 10.5633/amm.2019.0418

[preuzmi] pdf


OPŠTI, EPIDEMIOLOŠKI PARAMETRI I IMUNIZACIJA DECE OBOLELE OD MORBILA NA CENTRALNOM KOSOVU I METOHIJI
Vanja Ničković, Aleksandar Ranković, Ljiljana Šulović, Snežana Danić-Filipović,
Snežana Marković-Jovanović, Zorica Vujnović-Živković, Jadranka Mitić, Hristina Kocić,
Ilija Kocić, Marko Ristić
DOI: 10.5633/amm.2019.0405

[preuzmi] pdf


KOŽNE I PODKOŽNE METASTAZE HEPATOCELULARNOG KARCINOMA- PRIKAZ TRI SLUČAJA
Janko Žujović, Ljiljana Vučković, Marinko Paunović, Stevan Matić
DOI: 10.5633/amm.2019.0414

[preuzmi] pdf


SINDROM SAGOREVANJA LEKARA NA POSLU
Marko Stojanović, Nataša Rančić, Miodrag Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0420

[preuzmi] pdf


ULOGA MEZENHIMALNIH MATIČNIH ĆELIJA U TERAPIJI INFARKTA MIOKARDA
Zorana Antonijević, Aleksandra Vuletić
DOI: 10.5633/amm.2019.0417

[preuzmi] pdf


PREVALENCIJA SIMPTOMA DEPRESIJE KOD STUDENATA MEDICINE
Nataša Rančić, Biljana Kocić, Svetlana Stević, Mirko Ilić, Miodrag Stojanović, Marko Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0403

[preuzmi] pdf