“Acta Medica Medianae, Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija”
sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

MELATONIN SPREČAVA SMANJENJE AKTIVNOSTI KATALAZE INDUKOVANO APLIKACIJOM UGLJEN-TETRAHLORIDA U M. GASTROCNEMIUS-U PACOVA
Ljubiša M. Lilić, Dragan Toskić, Rade Ž. Stefanović, Branimir B. Mekić, Ivan R. Ilić, Nikola M. Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0301

[preuzmi] pdf


ADAPTIRANE MLEČNE FORMULE U ISHRANI DECE
Maja Cvetković, Dušica Stojanović, Gordana Kocić, Dušan Ilić, Bojana Miladinović
DOI: 10.5633/amm.2019.0402

[preuzmi] pdf


GUBITAK PROTEINSKE ENERGIJE KOD BOLESNIKA PERITONEALNE DIJALIZE
Emina Kostić, Jelena Kostić, Milena Stefanović, Branka Mitić
DOI: 10.5633/amm.2019.0302

[preuzmi] pdf


PRIPREMA I ISPITIVANJE INTEGRITETA LIOFILIZIRANIH KITOVA TRASTUZUMAB-IMUNOKONJUGATA I HLADNO OBELEŽENIH IMUNOKONJUGATA PRIMENOM SDS-PAGE ELEKTROFOREZE
Marija Sterjova, Predrag Džodić, Tatjana Ruskovska, Paulina Apostolova, Milan Risteski,
Emilija Janevik-Ivanovska
DOI: 10.5633/amm.2019.0303

[preuzmi] pdf


ZNAČAJ PREHTLOVE METODE U ULTRARANOJ PREDIKCIJI NEUROLOŠKIH ABNORMALNOSTI KOD NOVOROĐENČADI I ODOJČADI
Dragan Zlatanović, Hristina Čolović, Vesna Živković, Mirjana Kocić, Anita Stanković, Jelena Vučić,
Nikola Bojović, Maja Raičević, Mlađan Golubović, Ljubomir Dinić, Tamara Stanković
DOI: 10.5633/amm.2019.0316

[preuzmi] pdf


BIOLOŠKA AKTIVNOST EKSTRAKATA I ETARSKIH ULJA DVE VRSTE RODA ERYNGIUM (APIACEAE) SA BALKANSKOG POLUOSTRVA
Jelena S. Matejić, Zorica Z. Stojanović-Radić, Zoran Dj. Krivošej, Bojan K. Zlatković, Petar D. Marin,
Ana M. Džamić
DOI: 10.5633/amm.2019.0304

[preuzmi] pdf


KVALITET SPAVANJA KOD BOLESNIKA SA MIJASTENIJOM GRAVIS
Jelena Stojanov, Aleksandar Stojanov, Iva Binić, Jovana Antonijević, Martin Popević
DOI: 10.5633/amm.2019.0305

[preuzmi] pdf


PSIHIJATRIJSKI PACIJENT STAR 64 GODINE KOJI PATI OD DEPRESIJE, VERTIGA I SUICIDALNIH IDEJA SA NISTAGMUSOM I DIPLOPIJOM
Horst J. Koch
DOI: 10.5633/amm.2019.0411

[preuzmi] pdf


PREDNOSTI UNILATERALNE SPINALNE ANESTEZIJE U ODNOSU NA KONVENCIONALNU BILATERALNU SPINALNU ANESTEZIJU U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI DONJEG EKSTREMITETA
Sonja Stamenić, Predrag Stoiljković, Milan Mitković, Ivan Golubović, Tomislav Stamenić, Marija Stošić, Saša Milenković
DOI: 10.5633/amm.2019.0404

[preuzmi] pdf


JEJUNO- JEJUNALNA INVAGINACIJA UZROKOVANA METASTAZAMA MELANOMA KOŽE: PRIKAZ SLUČAJA
Predrag Kovačević, Milan Radojković, Dragan Mihajlović
DOI: 10.5633/amm.2019.0409

[preuzmi] pdf


EMRIONALNE MATIČNE ĆELIJE: GDE SMO TRENUTNO?
Sanja Raščanin, Nemanja Rančić, Saša Dragović, Mirjana Jovanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0320

[preuzmi] pdf


ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA U DIJAGNOSTICI TEMPOROMANDIBULARNIH POREMEĆAJA
Vladimir Rakić, Vladimir Antić, Milorad Antić
DOI: 10.5633/amm.2019.0418

[preuzmi] pdf


OPŠTI, EPIDEMIOLOŠKI PARAMETRI I IMUNIZACIJA DECE OBOLELE OD MORBILA NA CENTRALNOM KOSOVU I METOHIJI
Vanja Ničković, Ljiljana Šulović, Snežana Danić-Filipović, Snežana Marković-Jovanović,
Zorica Vujnović-Živković, Jadranka Mitić, Hristina Kocić, Ilija Kocić
DOI: 10.5633/amm.2019.0405

[preuzmi] pdf


KOŽNE I PODKOŽNE METASTAZE HEPATOCELULARNOG KARCINOMA- PRIKAZ TRI SLUČAJA
Janko Žujović, Ljiljana Vučković, Marinko Paunović, Stevan Matić
DOI: 10.5633/amm.2019.0414

[preuzmi] pdf


SINDROM SAGOREVANJA LEKARA NA POSLU
Marko Stojanović, Nataša Rančić, Miodrag Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0420

[preuzmi] pdf


ULOGA MEZENHIMALNIH MATIČNIH ĆELIJA U TERAPIJI INFARKTA MIOKARDA
Zorana Antonijević, Aleksandra Vuletić
DOI: 10.5633/amm.2019.0417

[preuzmi] pdf


PREVALENCIJA SIMPTOMA DEPRESIJE KOD STUDENATA MEDICINE
Nataša Rančić, Biljana Kocić, Svetlana Stević, Mirko Ilić, Miodrag Stojanović, Marko Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2019.0403

[preuzmi] pdf


KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA ZA PROCENU MASNOG TKIVA KOD ADOLESCENATA
Darko Stojanović, Nataša Branković, Vladimir Momčilović, Jadranka Kocić, Zoran Savić,
Zoran Momčilović, Vesko Milenković
DOI: 10.5633/amm.2019.0322

[preuzmi] pdf


KOMPARACIJA JAČINE GLOMERULSKE FILTRACIJE DOBIJENE METODOM SCHWARTZ- EGFR-CR I KLIRENSA TC-99M-DTPA KOD ZDRAVE DECE I KOD DECE SA INFEKCIJOM URINARNOG TRAKTA BEZ I SA VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM
Marina Vlajković, Miloš Stević, Anđelka Slavković, Branka Mitić, Vesna Živković, Vera Artiko,
Milovan Matović
DOI: 10.5633/amm.2019.0324

[preuzmi] pdf


KOMPARATIVNA KLINIĆKA I HISTOPATOLOŠKA STUDIJA KOLOIDNOG MILIJUMA KOŽE
Suzana Branković, Aleksandar Petrović, Nataša Đinđić, Andrija Jović, Milica Lepić, Dejan Popović,
Vuka Katić
DOI: 10.5633/amm.2019.0424

[preuzmi] pdf


PRELOMI FIBULE IZNAD DONJE TIBIOFIBULARNE SINDESMOZE
Katarina Kutlešić-Stojanović, Marko Mladenović, Desimir Mladenović, Ivana Golubović,
Predrag Stoiljković, Ivan Golubović, Predrag Pavlović, Ivica Lalić
DOI: 10.5633/amm.2019.0425

[preuzmi] pdf


ISPITIVANJE KOGNITIVNIH I PATOLOŠKIH KONATIVNIH KARAKTERISTIKA RUKOMETAŠA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA
Jadranka Kocić, Veroljub Stanković, Jelena Ilić-Petrović, Dragan Toskić
DOI: 10.5633/amm.2019.0323

[preuzmi] pdf


SUDSKO - MEDICINSKE IMPLIKACIJE UBISTVA PRAĆENOG SAMOUBISTVOM
Stevan Todorović, Aleksandra Antović
DOI: 10.5633/amm.2019.0416

[preuzmi] pdf


KOLONO-KOLONIČNA INVAGINACIJA IZAZVANA KARCINOMOM CEKUMA - PRIKAZ SLUČAJA
Saša Dragović
DOI: 10.5633/amm.2019.0313

[preuzmi] pdf


MOGUĆNOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE PSEUDOANEURIZMI LIJENALNE ARTERIJE- PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
Miroslav Mišović, Jelena Golubović, Igor Sekulić, Saša Dragović, Nemanja Rančić
DOI: 10.5633/amm.2019.0325

[preuzmi] pdf


RADIOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PERIOSTEALNIH REAKCIJA
Nemanja Rančić, Aleksandar Jovanovski, Jelena Stevanović, Ratko Stamatović, Dejan Kostić,
Igor Sekulić, Berislav Vekić, Jasenka Vasić-Vilić
DOI: 10.5633/amm.2020.0117

[preuzmi] pdf


METASTAZA INVAZIVNOG DUKTALNOG KARCINOMA DOJKE U PREDELU TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA DVE GODINE NAKON INICIJALNOG TRETMANA: PRIKAZ SLUČAJA
Predrag Radović, Milovan Papović, Miloš Trajković, Nikola Živković, Andrija Ćosić
DOI: 10.5633/amm.2020.0113

[preuzmi] pdf