Medicinski fakultet Niš Univerzitet u Nišu Srpsko lekarsko društvo

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

POLIAKRILAT – POLIALKOHOL KOPROLIMERA (VANTRIS®) KAO OPCIJA ZA MINIMALNO INVAZIVNO ZBRINJAVANJE VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA – NAŠE ISKUSTVO
Nikola Vacić, Ivona Đorđević, Zorica Jovanović, Strahinja Konstantinović
DOI: 10.5633/amm.2024.0204

[preuzmi] pdf


OSTEOPOROTSKI VERTEBRALNI PRELOMI – OD DIJAGNOSTIKE DO REHABILITACIJE
Snežana Tomašević Todorović, Stefan Nikolic, Damjan Savic, Milutin Todorovic, Tijana Spasojević
DOI: 10.5633/amm.2024.0209

[preuzmi] pdf


DIGITALNE TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA U PROMOCIJI ZDRAVLjA I PREVENCIJI BOLESTI
Biljana Prodović Milojković, Šćepan Sinanović, Tanja Prodović, Olivera Milovanović, Tatjana Kilibarda, Ivana Sretenović, Srećko Potić, Jelena Sekulić, Sasa Bubanj, Jelena Subotić Krivokapić
DOI: 10.5633/amm.2024.0207

[preuzmi] pdf


KOVID-19 I IMUNOTERAPIJA U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU
Nikola Jovanović, Milica Jordanović, Jelena Vojinović, Milena Manojlović
DOI: 10.5633/amm.2024.0203

[preuzmi] pdf


PROCENA KVALITETA ŽIVOTA POVEZANA SA ZDRAVLJEM KOD PACIJENATA SA COVID-19: UPOREĐIVANJE PERIODA PRE INFEKCIJE I TRI MESECA NAKON OTPUSTA SA BOLNIČKOG LEČENJA
Radomir Damjanović, Iva Cvetković, Maja Cvetanović, Vuk Milošević, Aleksandar Stojanov, Slobodan Vojinović, Miodrag Vrbić
DOI: 10.5633/amm.2024.0202

[preuzmi] pdf


UTICAJ HIPERBARIČNE KOMORE NA OPORAVAK I PERFORMANSE: PREGLEDNI RAD
Goran Danković, Vladimir Antić
DOI: 10.5633/amm.2024.0309

[preuzmi] pdf


DIJAGNOSTIČKA PRIMENA KOGNITIVNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PARKINSONOVE BOLESTI
Jelena Stamenović
DOI: 10.5633/amm.2024.0303

[preuzmi] pdf


HISTOLOŠKA PROCENA ODGOVORA KOŠTANOG TKIVA NA ENDODONTSKI MATERIJAL NA BAZI SILIKONA
Marija Nikolić, Jelena Popović, Aleksandar Mitić, Aleksandar Petrović, Radomir Barac, Nenad Stošić, Antonije Stanković, Aleksandra Milovanović
DOI: 10.5633/amm.2024.0302

[preuzmi] pdf


BRIGA O SEBI KAO PREDIKTOR DOBRE GLIKEMIJSKE KONTROLE U DIJABETESU: RAZLIKE IZMEĐU DIJABETESA TIPA 1 I TIPA 2
Mina Karaman, Mirjana Bogavac, Đorđe Ilić
DOI: 10.5633/amm.2024.0306

[preuzmi] pdf


CERVIKOBRAHIJALNI SINDROM: PREVALENCIJA I KLINIČKA KORELACIJA SA VIRUSOM COVID-19 KOD HOSPITALIZOVANIH BOLESNIKA
Jovan Ilić, Aleksandar Kostić, Marija Ilić, Vesna Nikolov, Nikola Stojanović, Stefan Todorović
DOI: 10.5633/amm.2024.0307

[preuzmi] pdf


HEMIJSKI PROFIL EKSTRAHOVANIH ISPARLJIVIH KOMPONENATA, ANTIOKSIDATIVNA I ANTIINFLAMATORNA AKTIVNOST HIDROLATA ORIGANUM VULGARE L.
Anđela Dragićević, Dušanka Kitić, Jelena Matejić, Ljiljana Stanojević, Jelena Stanojević, Dragan Cvetković, Dragana Pavlović
DOI: 10.5633/amm.2024.0304

[preuzmi] pdf


TROVANJA ŽENA LEKOVIMA U PERIODU COVID-19 PANDEMIJE U JUGOISTOČNOJ SRBIJI
Emilija Kostic, Aleksandra Catić Djordjević, Biljana Milosavljević, Jovana Simić, Maja Vujović
DOI: 10.5633/amm.2024.0305

[preuzmi] pdf