“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Prihvaćeni radovi

RADIOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PERIOSTEALNIH REAKCIJA
Nemanja Rančić, Aleksandar Jovanovski, Jelena Stevanović, Ratko Stamatović, Dejan Kostić,
Igor Sekulić, Berislav Vekić, Jasenka Vasić-Vilić
DOI: 10.5633/amm.2020.0117

[preuzmi] pdf


METASTAZA INVAZIVNOG DUKTALNOG KARCINOMA DOJKE U PREDELU TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA DVE GODINE NAKON INICIJALNOG TRETMANA: PRIKAZ SLUČAJA
Predrag Radović, Milovan Papović, Miloš Trajković, Nikola Živković, Andrija Ćosić
DOI: 10.5633/amm.2020.0113

[preuzmi] pdf


HIRURŠKO LEČENJE UZNAPREDOVALOG KARCINOMA KAPKA KOJI INFILTRUJE PREDNJE PERIBULBARNO MASNO TKIVO UZ OČUVANJE OČNE JABUČICE- PRIKAZ SLUČAJA
Nina Vujošević, Predrag Kovačević
DOI: 10.5633/amm.2020.0112

[preuzmi] pdf


RELACIJE IZMEĐU TELESNE KOMPOZICIJE I VISINE VERTIKALNOG SKOKA KOD ADOLESCENATA
Darko Stojanović, Zoran Savić, Hadži Miloš Vidaković, Tijana Stojanović, Zoran Momčilović,
Toplica Stojanović
DOI: 10.5633/amm.2020.0109

[preuzmi] pdf


UPOTREBA BOTULINUM TOKSINA A I SUBSEKVNTNE REHABILITACIJE AMBULANTNO KOD DECE SA SPASTIČNOM CEREBRALNOM PARALIZOM – EFEKTI I DILEME
Hristina Čolović, Vesna Živković, Dragan Zlatanović, Nadica Milošević-Milenović,
Dragana Janošević-Radović
DOI: 10.5633/amm.2020.0116

[preuzmi] pdf


ANALIZA GENSKIH AMPLIFIKACIJA U PAPILARNOM KARCINOMU ŠTITNE ŽLEZDE
Aleksandar Milićević, Dragan Mihailović, Žaklina Mijović
DOI: 10.5633/amm.2020.0104

[preuzmi] pdf


OPRAVDANOST STICANJA VEŠTINA I ZNANJA IZ KLINIČKE FARMACIJE TOKOM OBRAZOVANJA SAVREMENOG FARMACEUTA
Maja Koraćević, Aleksandra Catić-Đorđević, Nikola Stefanović, Ivana Damnjanović, Ivana Stošić, Radmila Veličković-Radovanović
DOI: 10.5633/amm.2020.0102

[preuzmi] pdf


RANI POSTOPERATIVNI ISHODI HIRURŠKI TRETIRANE AORTNE DISEKCIJE KOD PACIJENATA SA MARFANOVIM SINDROMOM
Ivan Nešić, Jelena Dotlić, Igor Živković, Aleksandra Šljivić, Petar Vuković, Slobodan Mićović,
Petar Milačić, Đorđe Zdravković, Miroslav Miličić, Milan Ćirković, Miodrag Perić
DOI: 10.5633/amm.2020.0105

[preuzmi] pdf


HIRURŠKI TRETMAN GIGANTSKE PERIKARDNE CISTE KROZ LATERALNU TORAKOTOMIJU
Stefan Timčić, Igor Živković, Staša Krasić, Marko Anđelković, Ivan Nešić, Milan Ćirković, Miodrag Perić
DOI: 10.5633/amm.2020.0123

[preuzmi] pdf


PREVALENCA I DETERMINANTE VARIJABILNOSTI HEMOGLOBINA I NJEN UTICAJ NA MORTALITET KOD BOLESNIKA NA HRONIČNOM PROGRAMU HEMODIJALIZE
Zorica Dimitrijević, Branka Mitić, Karolina Paunović, Sonja Salinger-Martinović
DOI: 10.5633/amm.2020.0101

[preuzmi] pdf