|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40, No 5, 2001

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

Copyright 2001 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Sadržaj


Originalni radovi


 

Contents


Original articles


DIMENZIJE RENALNOG PARENHIMA U ZDRAVE DECE ODREĐIVANE ULTRAZVUKOM
Rade ČUKURANOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Natalija STEFANOVIĆ, Miomir STOJANOVIĆ, Slavimir VELJKOVIĆ, Emilija GOLUBOVIĆ, Snežana PAVLOVIĆ, Marija DAKOVIĆ-BJELAKOVIĆ i Slobodan VLAJKOVIĆ

Sažetak     Rad u celosti


 

ULTRASOUND-DETERMINED DIMENSIONS OF THE RENAL PARENCHYMA ULTRASOUND IN HEALTHY CHILDREN

Rade ČUKURANOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Natalija STEFANOVIĆ, Miomir STOJANOVIĆ, Slavimir VELJKOVIĆ, Emilija GOLUBOVIĆ, Snežana PAVLOVIĆ, Marija DAKOVIĆ-BJELAKOVIĆ and Slobodan VLAJKOVIĆ

Abstract    


SOCIJALNI STATUS PORODICE ŠKOLSKE DECE
Slobodanka BAŠIĆ, Milan ANTIĆ, Slađana JOVIĆ i Olivera RADULOVIĆ

Sažetak      Rad u celosti


NOVA SAZNANJA O SJOGREN-OVOM SINDROMU
Sonja ŽIVKOVIĆ, Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ i Vuka KATIĆ
Sažetak      Rad u celosti


 

SOCIAL STATUS OF THE SCHOOLCHILDREN FAMILIES

Slobodanka BAŠIĆ, Milan ANTIĆ, Slađana JOVIĆ and Olivera RADULOVIĆ


Abstract
 


NEW KNOWLEDGE ABOUT THE SJOGREN SYNDROME
Sonja ŽIVKOVIĆ, Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ and Vuka KATIĆ

Abstract 

Predhodna saopštenja


 

Preliminary reports


NEFROKALCINOZA - RENDGENOLOŠKA SLIKA
Rade R. BABIĆ

Sažetak     Rad u celosti


 

NEPHROCALCINOSIS - ROENTGEN IMAGE

Rade R. BABIĆ


Abstract
    


Pregledni radovi


 

Review articles


PRINCIPI ISHRANE INDUSTRIJSKIH RADNIKA I SPORTISTA
Jovica JOVANOVIĆ

Sažetak      Rad u celosti


 

NUTRITION PRINCIPLES OF INDUSTRIAL WORKERS AND SPORTSMEN
Jovica JOVANOVIĆ


Abstract   


Stručni članci


 

 

Profesional reports


CISTINURIJA - DESETOGODIŠNJE PRAĆENJE BOLESNIKA
Emilija GOLUBOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Anđelka SLAVKOVIĆ i Saša ŽIVIĆ
Sažetak    Rad u celosti


 

CYSTINURIE - LA SUITE DES MALADES AU COURS DE DIX ANS
Emilija GOLUBOVIĆ, Predrag MILJKOVIĆ, Anđelka SLAVKOVIĆ and Saša ŽIVIĆ

Abstract


NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU SINUZITISA KOD DECE I OMLADINE
Miško ŽIVIĆ i Emilija ŽIVKOVIĆ

Sažetak     Rad u celosti


MALIGNI TUMORI LARINKSA U ŽENA
Miodrag MITIĆ
Sažetak      Rad u celosti


 

OUR EXPERIENCE IN TREATING SINUSITIS IN CHILDREN AND YOUTH

Miško ŽIVIĆ i Emilija ŽIVKOVIĆ

Abstract   


MALIGN LARYNX TUMORS IN WOMEN
Miodrag MITIĆ
Sažetak