Acta
Facultatis
Medicae
Naissensis
 

 

 


Sadržaj    Vol 37/2020/No 3    1. Angiogeneza u glioblastomu: molekularni i ćelijski mehanizmi i klinička aplikacija

     Desanka Tasić, Irena Dimov, Miloš Kostov, Nataša Vidović, Dragan Dimov

         Sažetak    Ceo tekst

 

2. Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života kod bolesnika starije životne dobi

     Milena Kostić, Marko Igić, Ana Pejčić

       Sažetak    Ceo tekst

 

3. Korelacija parametara oksidativnog stresa i geometrije leve komore kod bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijencijom

     Sandra Šarić, Tatjana Cvetković, Dejan Petrović, Valentina Mitić, Sanja Stojanović, Vladana Stoiljković, Marina Deljanin-Ilić

         Sažetak  Ceo tekst

 

4. Protektivna dejstva biljne vrste Annona muricata kod oksidativnih oštećenja izazvanih kadmijumom u mozgu i jetri pacova

     Johnson O. Oladele, Omowumi O. Adewale, Olu I. Oyewole, Mistura O. Salami, Ganiyat Owoade, Oyedotun M. Oyeleke

         Sažetak    Ceo tekst

 

5. Zaštitni efekti zelenog čaja i borovnice na gentamicinom uzrokovanu nefrotoksičnost kod pacova

    Milica Veljković, Dragana R. Pavlović, Ivan Ilić, Dušan Sokolović

         Sažetak    Ceo tekst

 

6. Upoređivanje efekata heparina od 1000 jedinica i 5000 jedinica na gasove arterijske krvi

     Reza Borabadi, Mostafa Rad, Mohammad Hassan Rakhshani, Mojtaba Rad

         Sažetak    Ceo tekst

 

7. Predloženi modeli genetskog savetovanja: koji indikatori kvaliteta Donabedijanovog modela su primenljiviji?

     Marija M. Lević, Dušanka M. Krajnović, Valentina D. Marinković

         Sažetak    Ceo tekst

 

8. Režim ishrane može biti najvažni segment u terapiji uspešnog snižavanja urata kod gihta

     Nimet Bilge Kalkan, Mehmet Engin Tezcan

       Sažetak    Ceo tekst

 

9. Studija o nicanju trajnih zuba kod dece uzrasta od pet do deset godina koja su posetila Stomatološki fakultet u gradu Mangalore u Indiji

     Varshini Marimuthu, Pushparaja Shetty

         Sažetak    Ceo tekst

 

10. Hronična parcijalna ruptura Ahilove tetive – transfer tetive flexor hallucis longus: prikaz dva slučaja

     Mihajlo Mitrović, Dražen Jelača, Ivana Mitrović

      Sažetak    Ceo tekst