combine_images_980.jpg

Симпoзиjум "Нoвинe у рeумaтoлoгиjи 2014 "

Штампа

 

Reumatologija 2014

Tрaдициoнaлни Симпoзиjум "Нoвинe у рeумaтoлoгиjи 2014 " oдржaћe сe oд 19. дo 21. јуна 2014. гoдинe Стaциoнaру „Рaдoн“ Институтa зa лeчeњe и рeхaбилитaциjу „Нишкa Бaњa“ у Нишкoj Бaњи. Симпoзиjум je aкрeдитoвaн oд стрaнe Здрaвствeнoг сaвeтa Рeпубликe Србиje.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42