combine_images_980.jpg

Општа обавештења

Штампа

 

ПРИСУСТВО ПРЕДАВАЊИМА И ВЕЖБАМА ЈЕ ОБАВЕЗНО. 

пОТРЕБНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ ОДШТАМПАЈУ ДАТЕ КАРТОНЕ ПРЕДАВАЊА И ДА ИХ ПОНЕСУ СА СОБОМ НА ПРЕДАВАЊЕ КАКО БИ ДОБИЛИ ПОТПИС КАО ПОТВРДУ ПРИСУСТВУ. 

 

Предавања из менталне хигијене се одржавају уторком у времену од 16.50 до 17.35 у амфитеатру А2, други спрат анекса Медицинског факултета у Нишу

 

 

ПРЛАН ПРЕДАВАЊА И КАТРОН ЗА СТУДЕНТЕ

Извођач наставе:  Наставници и сарадници Катедре,  према утврђеном недељном распореду

Недеља Наставна јединица Извођач наставе ПОТПИС ПРЕДАВАЧА
13.10. Предмет и задаци менталне хигијене Доц др Сузана Тошић Голубовић  
20.10. Појмовно одређивање менталног здравља Доц др Сузана Тошић Голубовић  
27.10. Превенција у психијатрији Доц др Сузана Тошић Голубовић  
03.11. Појмовно одређење зреле личности Доц др Маја Симоновић  
10.11. Стрес-дефинисање појма и његов значај за ментално здравље-превентивне мере

Доц др Маја Симоновић

 
17.11. Основе менталног здравља у детињству и превенција

Доц др Миодраг Станковић

 
24.11. Основе менталног здравља у адолесценцији и превенција

Доц др Миодраг Станковић

 
01.12. Основе менталног здравља у одраслом добу и превентивне мере Кл.Асист Владимир Ђорђевић  
08.12. Ментално здравље старих и превентивне мере

Доц др Оливера Жикић

 
15.12. Ментално хигијенски аспект психотичних поремећаја

Кл Асис. Јелена Костић

 
22.12. Психијатрија у заједници

Доц др Гордана Николић

 
29.12. Ментално хигијенски аспект болести зависности

Кл.Асист Владимир Ђорђевић

 
12.01.

Ментално здравље у рату и ванредним приликама

Организација службе менталне заштите

Доц др Гордана Николић

 
19.01. Психолошко образовање сестара

  Доц др Оливера Жикић

 
26.01. Однос сестра-болесник

Доц др Оливера Жикић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU SVAKOG DRUGOG UTORKA OD 13 I 35 DO 14H U AMFITEATRU STOMATOLOŠKE KLINIKE, NAIZMENIČNO SA PREDAVANJIMA IZ NEUROLOGIJE. pRVO PREDAVANJE IZ PSIHIJATRIJE JE 10.10. U 13 I 15.

VEŽBE IZ PSIHIJATRIJE SU ISTE NEDELJE KADA I PREDAVANJE. SREDOM I ČETVRTKOM U KZZMZ OD 9-9I45. 

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA ĆE BIT ISTAKNUT.

 

 kARTON PREDAVANJA ZA STOMATOLOGE 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Студијски програм СТОМАТОЛОГИЈА KARTON ZA STUDENTE
Предмет:ПСИХИЈАТРИЈА
Семестар:ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Година студија:ЧЕТВРТА
ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (ПРЕДАВАЊА) У ЗИМСКОМ  СЕМЕСТРУ  2017/18
Недеља Наставна јединица Извођач наставе

ПОТПИС ПРЕДАВАЧА

       

10.10

13h i 15do 14h

Етиологија и класификација менталних обољења. Здрава и болесна личност. Свест, пажња опажање, интилигенција Доц.др Гордана Николић  
       
24.10 Мишљење, памћење, воља, нагони, емоције.  Поремећаји личности. Психосоматска обољења Доц др Сузана Тошић Голубовић  
       
07.11 Неуротски (анксиозни) поремећаји. Акутни органски психосиндром. Хронични органски психосиндром Доц. Др Маја Симоновић  
       
21.11

Схизофренија. Хроничне психозе са суманутошћу. Афективне психозе-Депресија, Биполарни поремећај. 

Проф. Др Јулијана Николић Поповић  
       
  1. 12

Зависност од алкохола, алкохолне психозе. Зависност од дрога. Ургентна стања у психијатрији.

Доц др Оливера Жикић  
       
19.12 Психијатрија дечијег и адолесцентног доба. Реактивна стања : акутна реакција на стрес, посттрауматски стресни поремећај, поремећај прилагођавања, реактивна психотична стања  Доц др Миодраг Станковић  
       
09.01

Медицинска психологија (2 часа): Однос лекар-болесник. Јатрогенија Психологија телесног болесника у хроничној и терминалној фази болест. Психологија телесног болесника у акутној фази болести.Ментално оболела особа као стоматолошки пацијент.

 Доц др Гордана Николић  
       

 

 

 

 

 

 

 

 PREDAVANJA IZ PSIHIJATRIJE SU PONEDELJKOM OD 16 I 50 U A2 ANEKSA FAKULTETA.

VEŽBE SE ODRŽAVAJU PONEDELJKOM UTORKOM I SREDOM U DVA TERMINA OD 8I30 DO 11I30 I OD 11I30 DO 14 I 30 I TO U KZZMZ I NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU U GORNOJ TOPONICI. RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA I MESTO ODRŽAVANJA VEŽBI ĆE BITI ISTAKNUTI 

 

 

 

Karton predavanja za psihijatriju. MED.SESTRE

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Студијски програм: Основне струковне студије
Предмет: Основи психијатрије са медицинском психологијом
Семестар: 2017/2018, зимски семестар
Година студија: трећа

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (ПРЕДАВАЊА) У ЗИМСКОМ/ЛЕТЊЕМ  СЕМЕСТРУ

Недеља Датум Наставна јединица Извођач наставе ПОТПИС ПРЕДАВАЧА
  02.10.2017.

Дефиниција, развој и поље рада психијатријеЕтика и психијатрија

Етиологија и класификација менталних поремећаја

Проф. Др Јулијана Николић Поповић

 
  09.10.2017.

С  Свест, пажња и опажање (психологија и психопатологија)

Мишљење, памћење и интелигенција (психологија и психопатологија)

Доц. Др Гордана Николић

Доц.др Миодраг Станковић

 
  16.10.2017,

Н   Расположење, воља и нагони (психологија и психопатологија)

Личност, поремећаји личности

Доц. Др Сузана Тошић-Голубовић  
  23.10.2017.

Не  Анксиозни, са стресом повезани и  соматоформни поремећаји

Доц. Др Оливера Жикић  
  30.10.2017.

 Поремећаји расположења.

 Самоубиство

Доц. Др Маја Симоновић  
  06.11.2017.

С    Схизофренија.

Параноидна стања. Реактивна стања

Проф. Др Јулијана Николић-Поповић  
  13.11.2017.

П    Болести зависности.

       Психосоматски поремећаји

Доц. Др Оливера Жикић  
  20.11.2017.

Органски мождани поремећај.

Психогеријатрија

Ментална заосталост

Доц. Др Оливера Жикић

Доц. Др Миодраг Станковић

 
  27.11.2017.

Психијатрија дечијег доба

Психијатрија адолесценције

Доц. Др Миодраг Станковић  
  04.12.2017.

Терапија у психијатрији:

биолошка, психотерапија, социотерапија

Проф. Др Јулијана Николић- Поповић  
  11.12.2017.

Ургентна психијатрија

Превенција у психијатрији

Организација психијатријске службе

Доц. Др Гордана Николић  
  18.12.2017.

Основи судске психијатрије.

Реактивна стања

Доц. Др Сузана Тошић-Голубовић

Доц. Др Маја Симоновић

 
  25.12.2017.

О    Основи медицинске психологије

Психологија телесног болесника у акутној, хроничној и терминалној фази болести

Доц. Др Гордана Николић  
  08.01.2018.

 П   Психолошки аспекти хоспитализације

Психичке реакције деце и одраслих у току болести

Доц. Др Сузана Тошић-Голубовић  
  15.01.2018.

О   Однос медицинског особља и пацијената

Ја   Јатрогенија

Психолошко образовaње медицинског особља

Доц. Др Маја Симоновић  

 

 

 

 
       

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42