combine_images_980.jpg

Опште информације ДАС

 

Продекан за последипломску наставу: проф. др Гордана Коцић

Служба за последипломске студије: +381 18 42 26 712, лок. 207, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 АКТУЕЛНО  ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  РЕЗУЛТАТИ

 

АКТУЕЛНО
 
ШКОЛСКА 2017/18. година
 

pdfКонкурс - ПРВИ конкурсни рок

pdfКонкурс - ДРУГИ конкурсни рок

 
docx winПријава за упис у прву годину
 
docx winПријава за упис у трећу годину
 

pdfПрелиминарна ранг листа за упис у прву годину-ПРВИ конкурсни рок

 

pdfКоначна ранг листа за упис у прву годину-ПРВИ конкурсни рок

 
pdfОбавештење о упису
 
pdfПрелиминарна ранг листа за упис у ДРУГОМ уписном року
 
pdfКоначна ранг листа за упис у ДРУГОМ уписном року
 
Додела индекса
 
pdfРаспоред наставе за I семестар

 

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
pdfПравилник о стицању научног назива доктора медицинских наука
pdfЛИСТА МЕНТОРА
pdfПрепоруке за писање докторске тезе, Сенат Универзитета у Нишу. (16.02. 2011.)
pdfОцена урађене докторске дисертације
pdfДокумента етичког комитета

 

 

РЕЗУЛТАТИ
 
pdfОдбрањене магистарске тезе
pdfОдбрањене докторске тезе
pdfОдбрањене докторске дисертације у оквиру докторских академских студија (од 2010. год.)

Упис на докторске академске студије

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У прву годину докторских студија може се уписти лице које има:

завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на тим студијама, или

завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове на начин утврђен Правилником Медицинског факултета, или

академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са чланом 128. Закона о високом образовању.

Студијским програмом докторских студија одређују се дипломске академске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра наука, као услов за упис на докторске студије.

Упис у прву годину докторских студија обавља се једном годишње, по правилу у септембру.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утрђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним односно основним и дипломским студијама, остварених научних резултата као и на основу осталих критеријума предвиђених Правилником о организацији докторских студија.

СТИЦАЊЕ ДОКТОРАТА НА ОСНОВУ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине, и завршеном специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима.

Ближи услови и поступак стицања дотората на овакав начин, регулисаће се Правилником о организацији докторских студија.

ДИСЕРТАЦИЈА

Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном одбраном докторске дисертације.

Број бодова којим се исказује завршни рад, односно завршни део студијског програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

Полагање завршног испита односно дипломског испита, поступак пријаве, оцене и одбране докторске дисертације регулишу се посебним правилницима. Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив, као и друга права у складу са законом.

PhD-Медицинске науке

Докторске академске студије - медицинске науке

PhD-Стоматолошке науке

Докторске академске студије - стоматолошке науке

PhD-Фармацеутске науке

ДАС-Фармацеутске науке

Одбрањене докторске дисертације у оквиру докторских академских студија

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

  • M-Медицина;
  • С-Стоматологија;
  • Ф-Фармација;
  • ММ-Молекуларна медицина;
  • КМ-Клиничка медицина;
  • ЈЗ-Јавно здравље;
  • БС-Базична стоматологија;
  • КС-Клиничка стоматологија;
  • Т-Токсикологија

Опширније...

Поткатегорије

Препоручујемо

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Uni Nis2
ФОРУМ Универзитета у Нишу
forum uni
Бесплатни сервис за приступ интернету
eduroam logo
 
ReFEEHS logo

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42