combine_images_980.jpg

Катедра Физиологија

Штампа

 

Ужа научна област : ФИЗИОЛОГИЈА  3. Fiziologija

Шеф Катедре: Проф. др Ненад Стојиљковић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Физиoлoгиja
  2. Meдицинскa физиoлoгиja и биoхeмиja
  3. Нeурoнaукe
  4. Физиoлoгиja нaпoрa
  5. Хoмeoстaзa вoдe и eлeктрoлитa

nastava1 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 
Раденковић М. Мирјана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Нешић М. Милкица

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бранковић В. Сузана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојиљковић И. Ненад

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић Б. Милан

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић С. Воја

доцент

научна и стручна компетентност

Ранђеловић Ј. Павле

доцент

научна и стручна компетентност

Гочманац-Игњатовић С. Марија

асистент

научна и стручна компетентност

Вељковић С. Милица

асистент

научна и стручна компетентност

Илић М. Соња

асистент

научна и стручна компетентност
Петковић Н. Милан
сарадник у настави научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42