combine_images_980.jpg

Катедра Стоматолошка протетика

Штампа

 

Шеф  Катедре: Проф. др Саша Станковић

Ужа научна област: СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА - ПРЕТКЛИНИКА

Предмети које обухвата ужа научна област:

 1. Стоматолошка протетика-претклиника
 2. Стоматолошки материјали
 3. Стоматолошка керамика
 4. Фиксна протетика 1
 5. Фиксна протетика 2                                                                                                               
 6. Гнатологија
 7. Зуботехнички апарати и инструменти
 8. Морфологија зуба
 9. Мобилна парцијална протеза
 10. Мобилна тотална протеза 1
 11. Мобилна тотална протеза 2
 12. Скелетирана парцијална протеза 1
 13. Скелетирана парцијална протеза 2
 14. Естетска протетика 

 

Ужа научна област: СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА - КЛИНИКА 

Предмети које обухвата ужа научна област:

 1. Стоматолошка протетика-клиника 1
 2. Стоматолошка протетика-клиника 2
 3. Фиксна протетика
 4. Максилофацијална протетика

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Станковић Д. Саша редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Крунић С. Небојша редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност

Костић М. Милена

доцент

научна и стручна компетентност

Ристић С. Иван

доцент

научна и стручна компетентност
Бошковић В. Мирјана доцент научна и стручна компетентност
Игић А. Марко асистент научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42