combine_images_980.jpg

Обавештење о упису на специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 27.04.2017.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.04.2017. године, одобрен је упис на специјализације свим кандидатима који су у конкурсном року доставили комплетну документацију.

 

Опширније: Обавештење о упису на специјализације

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 26.10.2016.

На основу Одлуке Наставно-научног већа од 26.10.2016. године, одобрен је упис на специјализације и уже специјализације свим кандидатима који су у октобарском конкурсном року 2016.године доставили комплетну документацију.

Опширније: Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације

Нова здравствена специјализација из фармакотерапије

Штампа


Наставно-Научно веће на седници одржаној 23.12.2015.године, усвојило план и прграм нове специјализације из фармакотерапије.

Опширније: Нова здравствена специјализација из фармакотерапије

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

Штампа

 

Датум објаве: 03.10.2016.

Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију, односно ужу специјализацију, жели да обави на Медицинском факултету у Нишу, подноси захтев

Опширније: Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

Календар активности за специјалистичку двoсeмeстрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017 гoдини

Штампа

Служба за здравствене специјализације обавештава све студенте здравствених специјалистичких студија о календару активности у предстојећој школској години:

Опширније: Календар активности за специјалистичку двoсeмeстрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017 гoдини

Актуелна обавештења

УВИД ЈАВНОСТИ - Уже специјалистички радови
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ уже специјалистичких радова

paznjaДоказ о уплати школаринеизвод, за студенте специјалистичких студија, мора бити потписан и оверен печатом здравствене установе !

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације, окт 2017.
Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације, 07.10.2017.
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2017. години.
Календар активности за специјалистичку двoсeмтрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017. гoдини
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2016. години.
Нова здравствена специјализација из фармакотерапије - Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
Правилник о плану и програму специјализације из педијатрије, 25.11.2015.
План и програм специјализације из Интерне медицине, 24.11.2014.
Одлука о именовању чланова комисија за полагања обавезних писаних колоквијума за специјализацију УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

Колоквијуми-Општа медицина

Важно за специјализације

Продекан за клиничко здравство:

Проф. др Зоран Радовановић

zorad_yu@yahoo.com

Служба за специјалистичке студије:

ПРАВИЛНИК о организацији здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, 2013.

ПРАВИЛНИК о одобравању специјализација и ужих специјализација наставницима и сарадницима Медицинског факултета у Нишу, 2016.

Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, 23.04.2013.

Обављање специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Нишу

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

ПРИЈАВА за упис на специјалистичке студије

ПРИЈАВА за упис на уже специјалистичке студије 

Изјава

Пријава за двосеместралну наставу

Специјализације које се организују

Уже специјализације које се организују

Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1

Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2

Испитна питања за све специјализације

Упутство и обрасци за менторство

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42