combine_images_980.jpg

Испитна питања за здравствене специјализације

Штампа

 

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Област медицина

 

 Интерна медицина 

 Инфектологија

 Педијатрија

 Пнеумофтизиологија

 Неурологија

 Психијатрија

 Општа хирургија

 Дечја хирургија

 Неурохирургија

 Анестезиологија са реаниматологијом

 Урологија

 Ортопедија

 Пластична и реконструктивна хирургија

 Максилофацијална хирургија

 Гинекологија и акушерство

 Оториноларингологија

 Офталмологија

 Дерматовенерологија

 Физикална медицина и рехабилитација

 Радиологија

 Патолошка анатомија

 Судска медицина

 Хигијена

 Епидемиологија

 Микробиологија са паразитологијом

 Социјална медицина

 Медицина рада

 Општа медицина

 Медицина спорта

 Клиничка биохемија

 Имунологија

 Ургентна медицина

 Медицинска статистика и информатика

 Нуклеарна медицина

Област стоматологија

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

 Пародонтологија и орална медицина

 Ортопедија вилица

 Стоматолошка протетика

 Орална хирургија

 Општа стоматологија

 Максилофацијална хирургија

За здравствене раднике

 

 Медицинска психологија

 
 
УЖЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Ендокринологија
Гастроентерохепатологија
Хематологија
Кардиологија
Нефрологија
Пулмологија
Реуматологија
Васкуларна хирургија
Хирургија дигестивног система
Медицинска информатика
Онкологија
Трауматологија
Клиничка неурофизиологија са епилептологијом
Алергологија
Ургентна хирургија
Аудиологија
 
 

Актуелна обавештења

УВИД ЈАВНОСТИ - Уже специјалистички радови
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ уже специјалистичких радова

paznjaДоказ о уплати школаринеизвод, за студенте специјалистичких студија, мора бити потписан и оверен печатом здравствене установе !

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације, окт 2017.
Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације, 07.10.2017.
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2017. години.
Календар активности за специјалистичку двoсeмтрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017. гoдини
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2016. години.
Нова здравствена специјализација из фармакотерапије - Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
Правилник о плану и програму специјализације из педијатрије, 25.11.2015.
План и програм специјализације из Интерне медицине, 24.11.2014.
Одлука о именовању чланова комисија за полагања обавезних писаних колоквијума за специјализацију УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

Колоквијуми-Општа медицина

Важно за специјализације

Продекан за клиничко здравство:

Проф. др Зоран Радовановић

zorad_yu@yahoo.com

Служба за специјалистичке студије:

ПРАВИЛНИК о организацији здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, 2013.

ПРАВИЛНИК о одобравању специјализација и ужих специјализација наставницима и сарадницима Медицинског факултета у Нишу, 2016.

Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, 23.04.2013.

Обављање специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Нишу

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

ПРИЈАВА за упис на специјалистичке студије

ПРИЈАВА за упис на уже специјалистичке студије 

Изјава

Пријава за двосеместралну наставу

Специјализације које се организују

Уже специјализације које се организују

Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1

Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2

Испитна питања за све специјализације

Упутство и обрасци за менторство

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42