combine_images_980.jpg

Условљеност

Штампа

Условљеност предмета по одлуци Наставно-научног већа од 12.01.2015. године :

 

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Медицина и друштво

 

2.

Молекуларна и хумана генетика

 

3.

Медицинска статистика и информатика

 

4.

Анатомија

 

5.

Физичко васпитање *

 

6.

Хистологија и ембриологија

 

7.

Биохемија и орална биохемија

 

8.a

Енглески језик

 

8.б

Прва помоћ

 

8.в

Хемија у стоматологији

 

9.

Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном

 

10

Микробиологија и имунологија

Молекуларна и хумана генетика

11.а

Медицинска генетика

 

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

 

11.в

Физичке методе у стоматологији

 

12.

Физиологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

13.

Енглески језик у стоматологији

 

14.

Стоматолошка протетика претклиника

 

15.

Патологија и орална патологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

16.

Патофизиологија

Биохемија и орална биохемија
Физиологија

17.

Дерматовенерологија

Микробиологија и имунологија

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

Патологија и орална патологија
Патофизиологија

19.а

Основи имунологије

 

19.б

Стоматолошки материјали

 

20.

Фармакологија са токсикологијом

Патофизиологија

21.

Болести зуба претклиника

 

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

Патологија и орална патологија
Патофизиологија
Микробиологија и имунологија
Положени колоквијуми из
: Педијатрије, Инфективних болести, Физикалне медицине и рехабилитације

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

Интерна медицина
Положени колоквијуми из
: Гинеколгије са акушерством и Офталмологије

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи

 

25.

Оториноларингологија

 

26.

Радиологија

 

27.а

Ургентна стоматологија

 

27.б

Менаџмент у здравству

 

28.

Гнатологија

 

29.

Орална хирургија

Хирургија

30.

Орална медицина

Интерна медицина
Дерматовенерологија

31

Стоматолошка протетика клиника 1

Стоматолошка протетика претклиника

32.

Болести зуба клиника 1

Болести зуба претклиника

33.

Превентивна стоматологија

Болести зуба претклиника

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

 

34

Претклиничка ендодонција

 

34.в

Имплантологија

 

35.

Стручна пракса

 

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

 

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

 

36.в

Дентална антропологија

 

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

Стоматолошка протетика клиника 1
Гнатологија

38.

Болести зуба клиника 2

Болести зуба клиника 1

39.

Ортопедија вилица

Стоматолошка протетика клиника 1
Орална хирургија

40.

Пародонтологија

Орална хирургија
Орална медицина

41.

Дечја стоматологија

Орална хирургија
Орална медицина
Превентивна стоматологија
Болести зуба клиника 1

42.

Максилофацијална хирургија

Орална хирургија
Орална медицина

43.a

Пародонтална хирургија

 

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

 

43

Фиксна протетика

 

44.

Судска медицина

Сви предмети из курикулума студијског програма

45.

Дипломски рад

Положени сви предмети са студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42