combine_images_980.jpg

Ethics committee

Print

Етички комитет је орган Медицинског факултета који разматра етички аспект претклиничких и клиничких научних истраживања и објављивања научних резултата. Комитет има 9 чланова од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и најмање један није здравствени радник. Председника, заменика председника и чланове именује Наставно-научно веће.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Етичког комтета Медицинског факултета у Нишу, на период од три године, именовани су:

  • Проф. др Владмила Бојанић, председник Комитета
  • Проф. др Јованка Гашић,заменик председника
  • Проф. др Горан Бјелаковић
  • Проф. др Зорица Јовић
  • Проф. др Предраг Ковачевић
  • Проф. др Радмила Величковић Радовановић
  • Проф. др Јасмина Поповић
  • Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет у Нишу
  • Урош Илић, студент треће године на одсеку медицина

Рад Етичког комитета регулише се  Правилником о раду који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Етички комитет подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Медицинског факултета једном годишње, по правилу на крају године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

Документа етичког комитета  можете преузети овде.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code