combine_images_980.jpg

Прелиминарне ранг листе у ПРВОМ конкурсном року - ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2017/18. (en)

Print

 

Утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним општим актом који доноси Сенат Универзитета на предлог Медицинског факултета.

После завршеног уношења података, према броју освојених поена, Медицински факултет саставља ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ која садржи: име и презиме кандидата, број бодова из средње школе, број бодова са пријемног испита и укупан број бодова.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор. Рокови за подношење приговора објављују се после истицање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ на сајту и на огласним таблама Факултета.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК


 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА (29.06.2017.)

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code